Konglig Datasektionen

Datasektionen är en ideell studentsektion under Tekniska Högskolans Studentkår som finns till för att alla som läser Datateknik på KTH ska få en så bra studietid som möjligt, dels genom att bevaka kurserna som vi läser och dels genom att ordna aktiviteter utanför studierna. På sektionen finns det flera nämnder som har olika verksamhet. Du kan läsa mer om sektionens nämnder under Nämnder.

Diskussionsforum

Sektionen har en Discordserver, en chattplattform där sektionens medlemmar kan diskutera både studier och sektionens aktiviteter. På servern finns kurskanaler där programmets kurser diskuteras och studenter kan få hjälp. Alla event som faller in under verksamhetskategorierna nedan annonseras också på servern. Alla studenter vid KTH är välkomna att gå med på servern via följande länk: dsekt.se/discord.

Festverksamhet

Fester är något en teknolog sällan klarar sig utan i mer än ett par dagar. För att tillfredsställa behoven finns det flera nämnder såsom D-festeriet och Datas Klubbmästeri. DKM, som det så enkelt kallas i lekmannatermer, består av ett gäng som definitivt har examen att anordna helt bonkers fester. Du tycker säkert att det här låter extremt bra - det är det.

Studiebevakning

Studienämnden ansvarar för att granska och förbättra utbildningen. Om du upplever något problem med hur en kurs, någon lärare eller liknande är det till Studienämnden du ska vända dig! Studienämnden är öppen för alla dataloger - vem som helst får komma på våra möten och alla som vill är välkomna att gå med i nämnden.

Näringslivskontakt

Näringslivsgruppen står för sektionens kontakt med näringslivet. Gruppen anordnar tillsammans med företag och andra branschorganisationer olika event, som t.ex. den årliga arbetsmarknadsdagen D-Dagen, företagspubar, föreläsningar och andra mer speciella arrangemang. De hjälper även till med att förmedla jobb genom annonser i olika medium och ibland har vi lite olika specialerbjudanden.

Sektionslokal

Datasektionens och Sektionen för Medietekniks gemensamma sektionslokal heter META och är det utrymme på KTH där våra sektionsmedlemmar kan umgås, äta och studera mellan föreläsningarna. META ligger på Osquars Backe 21 och tas hand om sektionslokalsgruppen METAdorerna.

Mottagning av nya studenter

Mottagningen ser till att de nyantagna till Datasektionen känner sig välkommna och har roligt. Du hittar schema och all information om mottagningen på mottagningens sida.

Internationell verksamhet

Datas Internationella studentkoordinator anordnar mottagningen av de internationella studenterna och hjälper dem att komma i kontakt med sektionen.