Konglig Datasektionen

Datasektionen är en ideell studentsektion under Tekniska Högskolans Studentkår som finns till för att alla som läser Datateknik på KTH ska få en så bra studietid som möjligt, dels genom att bevaka kurserna som vi läser och dels genom att ordna aktiviteter utanför studierna. På sektionen finns det flera nämnder som har olika verksamhet. Du kan läsa mer om olika saker de gör här nedan.

Diskussionsforum

Sektionen har en Discordserver, en chattplattform där sektionens medlemmar kan diskutera både studier och sektionens aktiviteter. På servern finns kurskanaler där programmets kurser diskuteras och studenter kan få hjälp. Alla event som faller in under verksamhetskategorierna nedan annonseras också på servern. Alla studenter vid KTH är välkomna att gå med på servern via följande länk: dsekt.se/discord.

Festverksamhet

Fester är något en teknolog sällan klarar sig utan i mer än ett par dagar. För att tillfredsställa behoven finns Datas Klubbmästeri. DKM, som det så enkelt kallas i lekmannatermer, består av ett gäng som definitivt har examen att anordna helt bonkers fester. Du tycker säkert att det här låter extremt bra - det är det.

Studiebevakning

Studienämnden ansvarar för att granska och förbättra utbildningen. Om du upplever något problem med hur en kurs, någon lärare eller liknande är det till Studienämnden du ska vända dig! Studienämnden är öppen för alla dataloger - vem som helst får komma på våra möten och alla som vill är välkomna att gå med i nämnden.

Näringslivskontakt

Näringslivsgruppen står för sektionens kontakt med näringslivet. Gruppen anordnar tillsammans med företag och andra branschorganisationer olika event, som t.ex. den årliga arbetsmarknadsdagen D-Dagen, företagspubar, föreläsningar och andra mer speciella arrangemang. De hjälper även till med att förmedla jobb genom annonser i olika medium och ibland har vi lite olika specialerbjudanden.

Underhållning och aktiviteter

På Konglig Datasektionen finns det många sätt att roa sig. Förutom studier i intressanta ämnen och episka fester anordnas det även qulturella tillställningar och många aktiviteter. Qulturnämnden ombesörjer sektionens kulturella verksamhet i form av exempelvis filmvisningar, spelkvällar och godisförsäljning. Idrottsnämnden gör vad dess medlemmar vill, bl.a. delta i THS-mästerskapen samt att hålla veckovisa aktiviteter. DESC - Datas E-Sports Community - anordnar spelkvällar för E-sportsentusiaster

Jämlikhet

Jämlikhetsnämnden gör allt för att alla ska känna sig trygga och lika välkomna på Konglig Datasektionen. Hit vänder du dig om du har frågor om trakasserier, diskriminering, eller om du utsatts för något otrevligt på sektionen.

Tjejer och ickebinära på data

Ada är en nämnd som syftar till att främja kvinnor och ickebinäras intressen på sektionen, mindre formellt sagt helt enkelt göra det lättare att träffa andra kvinnor och ickebinära! Ada anordnar ett flertal olika aktiviteter under året, allt från sittningar till pluggstugor.

Sektionslokal

Datasektionens och Sektionen för Medietekniks gemensamma sektionslokal heter META och är det utrymme på KTH där våra sektionsmedlemmar kan umgås, äta och studera mellan föreläsningarna. META ligger på Osquars Backe 21 och tas hand om sektionslokalsgruppen METAdorerna.

Informationsspridning

Informationsorganet har som främsta syfte att sprida information – till, från och mellan Datasektionens medlemmar. Crash & Bränn är de som underhåller och utvecklar denna hemsida och Tag Monkeys - Datas kodapor håller koll på sektionens grafik och design. dbuggen är Datasektionens stolta sektionstidning som kommer ut regelbundet. De ger också ut nØlledbuggen till de nyantagna studenterna samt producerar en podcast regelbundet.

Märken och overaller

Prylmångleriet är Datasektionens egna nasare. De säljer saker som ovvar, märken, pins och alla andra möjliga prylar. Prylmånglaren hittas oftast i META och kör semireguljära försäljningar.

Musikverksamhet

Datas Musiknämnd DEMON finns för att täcka alla dina musikrelaterade behov. Vare sig du vill spela musik, DJ:a musik eller snacka musik. Eller bara stå och üntza på en pub. Man kan göra mycket med musik.

Mottagning av nya studenter

Mottagningen ser till att de nyantagna till Datasektionen känner sig välkommna och har roligt. Du hittar schema och all information om mottagningen på mottagningens sida.

Styrelse

Datasektionens styrelsen D-rektoratet har det övergripande ansvaret för allt som händer på sektionen. Styrelsens ansvarsområden är uppdelade mellan dess ledamöter. Styrelsens huvuduppgift är genomföra beslut som tas på sektionsmötena.

Kårfullmäktigeledamöter

Datasektionens kårfullmäktigeledamöter representerar sektionen i Kårfullmäktige som är Tekniska Högskolans Studentkår högsta beslutande organ. Kårfullmäktige bestämmer bland annat om kårens pengar, vem som ska vara kårordförande, fastigheterna Nymble och Osqvik samt vilka sektioner som ska finnas.

Internationell verksamhet / International activities

Datas Internationella studentkoordinator anordnar mottagningen av de internationella studenterna och hjälper dem att komma i kontakt med sektionen.

The International Student Coordinator organizes the reception of international students and helps them to learn about Datasektionen.

Spex

METAspexet är ett samarbete mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. Ändamålet är att bringa glädje till sektionernas medlemmar genom att ägna sig åt spex, gyckel, musik, dans och andra sceniska underhållningsformer samt ytterligare stärka sektionernas samverkan.

Studieresa

Studieresan, Studs, anordnas som en projektkurs för dataloger i slutet av sin utbildning. Projektets mål är att ta sig till ett främmande land, lära känna en annan kultur samt förbättra deltagarnas kontakter med näringslivet. Eftersom projektet arrangeras som kurs får du högskolepoäng och dessutom en fantastisk upplevelse.

Skidresa

Projektet dÅre ser till att Datasektionen varje vinter åker till Åre för några dagars härlig skidåkning och nattliv.