Nämnder på Datasektionen

I menyn till vänster kan du läsa om alla Datasektionens nämnder.

Återkommande projekt på Datasektionen

Nedan ses alla återkommande projekt på Datasektionen. Återkommande projekt är projekt som helt enkelt görs om varje år. Till skillnad från vanliga projekt, som oftast sker en gång och sedan läggs ned.

dÅre

Studs

METAspexet

Vårbalen

dJulkalendern

Project Pride

Vårbalen

Projekt på Datasektionen

dÅre 2023 (verksamhetsplan)

dÅre 2024

Studs 2023 (verksamhetsplan)

Studs 2024

METAspexet 2023 (verksamhetsplan)

METAspexet 2024

Vårbalen 2023 (verksamhetsplan)

Vårbalen 2024

Project Pride 2023

dJubileet 2023 (verksamhetsplan)

BAMM (verksamhetsplan)

Project Rebase

Tidigare nämnder och föreningar på Datasektionen

Spexmästeriet: Var ansvarigt för att skapa nya spex på sektionen. Lades ner på Budget-SM 2013.

Fenixorden: Delade ut utmärkelsen “Årets Fenix”. Lades ner på Budget-SM 2013.

Cerise Siren: Datas egen skönsjungande kör. (Blev en del av Spexmästeriet 2005)

Dataspelet: Datas eget spex. Finns numera i formen av ett gemensamt spex med Media, METAspexet.

Dart Vader: Datasektionens dartförening.

Jong: Datasektionens jongleringsförening.

SHFF: Sektionshusfondsföreningen.