Nämnder på Datasektionen

I menyn till vänster kan du läsa mer om alla Datasektionens nämnder och nedan få en snabb överblick.

Ada

Grupp för att hjälpa kvinnor och ickebinära på Datasektionen att nätverka med varandra.

Baknämnden

Bakar till sektionsmöten och andra tillfällen.

Datasladden

Tar hand om sektionens bil, Cerise, så att den kan stanna på vägen.

Redaqtionen - dbuggen

dbuggen är sektionens egna tidning. Det släpps inslag när skribenter har tid och vilja. Numera går det att läsa online.

DEMON

Musikentusiasterna i Datasektionen. Vi möts för att jamma tillsammans!

DESC - Datas E-Sports Community

Organiserar spelkvällar och andra event för gamers i sektionen.

dJulkalendern

Datasektionens årliga CTF-tävling.

DKM - Klubbmästeriet

Vad skulle en sektion vara utan fester? DKM har organiserat fester så länge vår sektion har funnits.

GUDAR

Försäkrar att Konglig Datasektionens anrika historia inte faller i glömska.

Idrottsnämnden

Arrangerar sport-event, kontinuerligt en sport varje vecka!

IOR - Informationsorganet

Utvecklar och underhåller sektionens diverse webbsidor. Även den du kollar på nu!

Internationella nämnden

Ser till att internationella studenter känner sig välkomna genom event för svenska och internationella att lära känna varandra på.

Jämlikhetsnämnden

Får alla att känna sig säkra och välkomna.

METAdorerna

Tar hand om vår gemensamma sektionslokal META.

Mottagningen

Arrangerar den årliga mottagningen för att välkomna nyantagna i programmet.

Näringslivsgruppen

Hanterar sektionens professionella kontakter. Arrangerar lunchföreläsningar, studiebesök och andra sponsrade event.

Prylmångleriet

Säljer märken och merch för sektionsmedlemmar att köpa.

Qulturnämnden

Arrangerar brädspelskvällar och ibland filmkvällar.

Scala

Sektionens kör för alla som gillar att sjunga.

Studienämnden

Håller ett öga över studierna, kurserna och lärarkåren.

Tag Monkeys

Ger tillfällen för folk att vara kreativa genom veckoliga event i META där man bland annat kan måla och lägga pärlplattor.

Valberedningen

Hanterar val inom sektionen för att välja folk till funktionärsposter.

Återkommande projekt på Datasektionen

Nedan ses alla återkommande projekt på Datasektionen. Återkommande projekt är projekt som helt enkelt görs om varje år. Till skillnad från vanliga projekt, som oftast sker en gång och sedan läggs ned.

dÅre

Studs

METAspexet

Vårbalen

Project Pride

Projekt på Datasektionen

dÅre 2024

Studs 2023

Studs 2024

METAspexet 2024

Vårbalen 2024

Project Pride 2024

dJubileet 2023

BAMM

Spelsylt

METAcraft

Project Dive

Groda 2024 - GRön hållbarhet Och DAtasektionen

Verksamhetsplaner för samtliga öppna projekt läggs upp på Google Drive.

Tidigare nämnder och föreningar på Datasektionen

Spexmästeriet: Var ansvarigt för att skapa nya spex på sektionen. Lades ner på Budget-SM 2013.

Fenixorden: Delade ut utmärkelsen “Årets Fenix”. Lades ner på Budget-SM 2013.

Cerise Siren: Datas egen skönsjungande kör. (Blev en del av Spexmästeriet 2005)

Dataspelet: Datas eget spex. Finns numera i formen av ett gemensamt spex med Media, METAspexet.

Dart Vader: Datasektionens dartförening.

Jong: Datasektionens jongleringsförening.

SHFF: Sektionshusfondsföreningen.

Stack Overbowl: Datasektionens bowlingförening.