Nämnder på Datasektionen

I menyn till vänster kan du läsa om alla Datasektionens nämnder.

Projekt på Datasektionen

dÅre

Studs

METAspexet

dJubileet

Vårbalen

Sångboksgruppen

Tidigare nämnder och föreningar på Datasektionen

Spexmästeriet: Var ansvarigt för att skapa nya spex på sektionen. Lades ner på Budget-SM 2013.

Fenixorden: Delade ut utmärkelsen “Årets Fenix”. Lades ner på Budget-SM 2013.

Cerise Siren: Datas egen skönsjungande kör. (Blev en del av Spexmästeriet 2005)

Dataspelet: Datas eget spex. Finns numera i formen av ett gemensamt spex med Media, METAspexet.

Dart Vader: Datasektionens dartförening.

Jong: Datasektionens jongleringsförening.

SHFF: Sektionshusfondsföreningen.