Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att administrera de val som genomförs vid sektionen, samt att två gånger per år arrangera Sektionsmässan. Valberedningen består normalt av 6 Valberedare och Valberedningens Ordförande.

Val på Sektionsmöten

Inför varje val öppnar Valberedningen för nomineringar till poster på val.datasektionen.se. De som blivit nominerade kan sedan acceptera eller tacka nej till sina nomineringar. När en kandidat accepterat sin nominering bjuder Valberedningen in till en kandidatintervju. Utifrån intervjun formuleras ett skriftligt utlåtande om kandidaten som denne får ta del av och rätta eventuella fel i. Därefter gör Valberedningen en bedömning om kandidaten är lämplig för posten eller inte. Samtliga utlåtanden och lämplighetsbedömningar samlas i valhandlingarna, som publiceras inför Sektionsmötet (SM).

På SM får varje kandidat presentera sig själv och ta emot frågor. Därefter diskuterar SM kandidaterna och utför en omröstning.

Sektionsmässan

En gång per termin arrangerar Valberedningen Sektionsmässan. Där presenterar sektionens alla funktionärer, nämnder och projekt sin verksamhet för sektionens medlemmar. Det ryktas även om att det finns ett märke till de värdiga.