JML

Incidentanmälan här

Välkommen till sektionens sida om Jämlikhet, Mångfald och Likabehandling (JML)! Här kan du hitta allt du behöver för att jobba med JML (både som enskild medlem och i din nämnd/ditt projekt), men också information om vem som kan kontaktas om någonting händer eller om du som medlem vill diskutera någonting. Här finns även mer information om vad JML är och hur vi i sektionen arbetar med JML.

Under resurser finns länkar till andra viktiga dokument som är relaterade till JML, men även till olika redskap (såsom föreläsningar och cases) att använda när en arbetar med JML.

Under rubriken Anmälan och Frågor finns ett formulär du kan använda för att ställa frågor till Jämlikhets-, Mångfalds och Likabehandlingsansvarig (JMLA) eller anmäla händelser till JMLA (anonymt eller med namn). Frågor går jättebra att ställa anonymt, du kommer kunna få svar via mail ändå. Anmälningar går också bra att göra anonymt, men en anonym anmälan kan aldrig leda till någon utredning på KTH eftersom det då saknas vittnesmål. En anonym anmälan kan däremot leda till mer allmänna förebyggande åtgärder kring händelsen. Om du vill att en anmälan ska leda till en utredning och möjlighet till större påverkansmöjlighet för skolan behöver anmälan göras i någons namn.

Ansvarig för att upprätthålla informationen på denna sida är JMLA (Jämlikhets-, Mångfalds och Likabehandlingsansvarig).