Normer

Normer är oskrivna regler om hur man ska vara, leva och se ut.

De kan vara kopplade till stereotyper och är då generellt dåliga, exempelvis att en tjej ska se ut på ett visst sätt bara för att hon är tjej eller att en person med en viss religion ska ha ett visst beteende, men även sådant som att stå till höger i rulltrappan eller att inte prata med mat i munnen är normer. Fallet med de andra två är inte egentligen något problem, eller kan till och med vara en fördel.

Däremot är långt ifrån alla normer positiva. Ofta ställer de krav på hur en person ska se ut eller bete sig på sätt som kan anses negativa och de kan göra att de personer som inte passar in i normen känner sig exkluderade.

Gemensamt för normer är att det är den som bryter normen som blir ifrågasatt, och inte normen i sig. Om vi tar exemplet med rulltrappan igen. Om en person står till vänster i rulltrappan så är det personen som blir ifrågasatt varför han/hon/hen står där. Det skulle vara väldigt få som ifrågasätter varför vi brukar stå till höger i rulltrappan. Just i det fallet skadar det ingen att stå till höger i rulltrappan, men för den som inte känner till normen kan det bli jobbigt att bli otrevligt behandlad för att de stått till vänster. I många andra fall kan det vara direkt problematiskt att tvingas följa en norm trots att en inte vill.

Bias

Bias kan beskrivas som en bedömning som kan uppfattas objektiv trots att den är grundad på personliga (medvetna och undermedvetna) åsikter. Ett exempel på en slags bias är det så kallade bekräftelsebiaset, vilket är en form av selektivt tänkande. Detta innebär att en person söker efter eller endast väljer att ta till sig av information som bekräftar de åsikter och föreställningar de redan besitter. Det är alltså lättare att tro på och ta till sig sådant du redan tror på.

Som ett exempel på bekräftelsebias kan vi prata om ett exempel med en studie om hyperaktivitet hos barn efter att de ätit socker. Studien visade att både föräldrar till barn som fått socker och föräldrar som trott att deras barn fått socker rapporterade att deras barn var hyperaktiva, medan föräldrar till barn som inte fått socker alternativt trott att deras barn inte fått socker när de fått det rapporterade att barnen var lugna. Föräldrarna såg alltså barnens beteende och tolkade det olika beroende på om de trodde att barnen fått i sig socker eller inte. De trodde att socker skulle leda till hyperaktivitet och såg därför sådana tecken hos sina barn när de fått i sig socker. Bias kan samverka med normer så till vida att om en person uppfyller en norm så innebär att du då tror att personen är enligt normen, när de i själva verket kanske är på något helt annat sätt den mesta av tiden.

En person som på något sätt är normbrytande (och därmed tillhör en minoritet) blir även på något sätt representant för hela sin minoritet. Om en person som tillhör en minoritet gör någonting som uppfattas dåligt kopplas det till hela minoriteten, alltså att “personer som tillhör minoriteten X är dåliga på Y”. En person som tillhör majoriteten däremot döms bara för sitt eget beteende, alltså “personen X är dålig på Y”.