Anmälan och frågor

Anmälan och frågor

Anmälan och frågor görs genom formuläret (kommer inom kort).

Om du väljer att vara anonym kommer vi självklart att respektera det. Däremot kan det vara så att vi behöver göra en anmälan till KTH om vi bedömer att det är nödvändigt. Om du valt att vara anonym kan den anmälan inte leda till några disciplinära åtgärder, men kan dock leda till förebyggande åtgärder såsom informationsspridning och seminarier. Om du vill att din anmälan ska kunna leda till mer direkta åtgärder och eventuella disciplinära åtgärder så kan du inte vara anonym.

Vi kan vara med dig varje steg på vägen och hjälpa dig med din anmälan, men vi kommer inte kunna gå in och medla i några ärenden själva. Det beror dels på att vi inte har utbildning för att göra det, men också på att vi inte med säkerhet kan hålla oss opartiska eftersom vi känner många studenter personligen. Vad som händer när KTH tar emot din anmälan kan du läsa HÄR.

Vissa funktionärer på sektionen (D-UF, Ordförande, SSO) kommer att delges av händelser som anmäls (om inte någon av de personerna är inblandade i händelsen eller det av annan anledning skulle vara olämpligt att de fick veta). Detta för att vi gemensamt ska kunna arbeta för att förebygga liknande händelser i framtiden.