Anmälan och Frågor

Anmälan och Frågor

Anmälningar och frågor som du vill lämna till Jämlikhets-, Mångfalds- och Likabehandlingsansvarig görs helst genom formuläret (HÄR).

Om du väljer att vara anonym kommer vi självklart att respektera det. Däremot kan det vara så att vi behöver göra en anmälan till KTH om vi bedömer att det är nödvändigt. Om du valt att vara anonym kan den anmälan inte leda till några disciplinära åtgärder, men kan dock leda till förebyggande åtgärder såsom informationsspridning och seminarier. Om du vill att din anmälan ska kunna leda till mer direkta åtgärder och eventuella disciplinära åtgärder så kan du inte vara anonym.

Vi kan vara med dig varje steg på vägen och hjälpa dig med din anmälan, men vi kommer inte kunna gå in och medla i några ärenden själva. Det beror dels på att vi inte har utbildning för att göra det, men också på att vi inte med säkerhet kan hålla oss opartiska eftersom vi känner många studenter personligen. Vad som händer när KTH tar emot din anmälan kan du läsa HÄR.

Vissa funktionärer på sektionen (D-SOL, Ordförande, JMLA och SMA) kan komma att delges av händelser som anmäls (förutsatt att de inte själva är involverade i händelsen och att du gått med på att ärendet delas). Detta för att vi gemensamt ska kunna arbeta för att förebygga liknande händelser i framtiden.

Andra möjliga kontaktvägar

Förutom att kontakta JMLA via det här formuläret finns de här möjliga kontaktvägarna för frågor eller anmälningar:

  • Du kan höra av dig till JMLA direkt via jmla@datasektionen.se, via valfritt socialt medium eller genom att hugga tag i JMLA i META.
  • Du kan prata med någon av sektionens SSO (Studerandeskyddsombud), JMLA (se ovan) eller SMA. Båda dessa funktionärer har tystnadsplikt (men ni kan välja att ta ärenden vidare). SMA kan nås på sma@datasektionen.se.
  • Du kan kontakta Ledamot för studiemiljö och likabehandling (D-SOL) i sektionens styrelse. Den personen har ansvar för JML-frågor i styrelsen och kan nås på d-sol@datasektionen.se. Värt att notera är att alla i styrelsen får mejlet ifall man mejlar en enskild styrelsemedlems officiella mejladress, samt att ingen på styrelsen har tystnadsplikt.
  • Du kan kontakta Studiemiljöansvarig på THS studiemiljo@ths.kth.se.
  • Du kan kontakta studievägledningen på svl-data@kth.se.
  • Du kan höra av dig till vice enhetschef vid utbildningskansliet på EECS, Sofia Norlander, through sofiano@kth.se.
  • Du kan anmäla incidenter till KTH direkt på Anmälan av disciplinärende.

Vilken av dessa du väljer är mindre viktigt, ta den väg du känner dig mest bekväm med! Det viktigaste är att du hör av dig till någon av dem så kan vi göra någonting åt situationen och kan hjälpa till att förebygga liknande situationer framöver.