Anmälan och frågor

Anmälan och frågor

Anmälningar och frågor som du vill lämna till Jämlikhetsnämndens ordförande görs helst genom formuläret (HÄR).

Om du väljer att vara anonym kommer vi självklart att respektera det. Däremot kan det vara så att vi behöver göra en anmälan till KTH om vi bedömer att det är nödvändigt. Om du valt att vara anonym kan den anmälan inte leda till några disciplinära åtgärder, men kan dock leda till förebyggande åtgärder såsom informationsspridning och seminarier. Om du vill att din anmälan ska kunna leda till mer direkta åtgärder och eventuella disciplinära åtgärder så kan du inte vara anonym.

Vi kan vara med dig varje steg på vägen och hjälpa dig med din anmälan, men vi kommer inte kunna gå in och medla i några ärenden själva. Det beror dels på att vi inte har utbildning för att göra det, men också på att vi inte med säkerhet kan hålla oss opartiska eftersom vi känner många studenter personligen. Vad som händer när KTH tar emot din anmälan kan du läsa HÄR.

Vissa funktionärer på sektionen (D-UF, Ordförande, SSO) kommer att delges av händelser som anmäls (om inte någon av de personerna är inblandade i händelsen eller det av annan anledning skulle vara olämpligt att de fick veta). Detta för att vi gemensamt ska kunna arbeta för att förebygga liknande händelser i framtiden.

Andra möjliga kontaktvägar

Förutom att kontakta JNO via det här formuläret finns de här möjliga kontaktvägarna för frågor eller anmälningar:

  • Du kan höra av dig till JNO direkt via [email protected], via valfritt socialt medium eller genom att hugga tag i JNO i Meta.
  • Du kan prata med sektionens SSO (Studerandeskyddsombud). Den personen har tystnadsplikt (såvida inte ni kommer överens om någonting annat) och finns på [email protected].
  • Du kan prata med Ledamot för utbildningsfrågor (D-UF) i sektionens styrelse. Den personen har ansvar för JML-frågor i styrelsen
  • Du kan prata med Studiesocialt ansvarig ([email protected]) eller med Studiemiljöansvarig ([email protected]) på THS
  • Du kan prata med studievägledningen ([email protected])
  • Du kan höra av dig till vice kanslichefen på EECS, Sofia Norlander ([email protected])

Vilken av dessa du väljer är mindre viktigt, ta den väg du känner dig mest bekväm med! Det viktigaste är att du hör av dig till någon av dem så kan vi göra någonting åt situationen och kan hjälpa till att förebygga liknande situationer framöver.