Välkommen till Mottagningen…

…och varning!

Via kvällspressen kommer schlemma rapporter om studentskivor och annat whüdrought beteende. Säkra tecken på att nØllan är på marsch. Snart kommer Teknis hotas av nØllans alla härjningar.

Sektionen samlas sig till försvar. Piskbeprydda Västar, Vita Snuttefiltar, Allseende Kameror, Mattäckta Förkläden samt Glittrande Guldpengar plockas fram.

Under Mottagningen gäller följande schema. Ett tips är att lägga till schemat i din egen kalender, via den här iCal-länken som fungerar med de flesta kalenderapplikationer. Om du använder Google Calendar kan du trycka på länken nere i kalenderns högra hörn.

Mottagningens grenar

Det Kongliga Drifveriet

Drifveriet-logga

Det Kongliga Drifveriet är en gammal anrik institution som sedan urminnes tider kämpat för ljuset och sanningen.

Den dag vi in i det sista hoppades undkomma, har slutligen kommit. Mörka och ondskefulla krafter har beslutat att utsända sitt främsta vapen i ett försök att utplåna den Kungliga Tekniska Högskolan. En hord av frustande teknologaspiranter har skymtats haltandes mot portarna… nØllan nalkas!

Inom en på tok för snar framtid kommer nØllan, insmord i floskler om lycka och välgång, att storma Teknis för att försöka finna mening i sin erbarmliga tillvaro genom att schlemma ner den stoltaste av sektioner – Konglig Datasektionen.

Detta skulle kunnat få oanat katastrofala följder om det inte vore för de vaksamma ögon som iakttagit nØllan, i den händelse att det som nu hänt skulle hända.

Prövningar

På grund av den legendariska kompetensbrist som råder hos högskolans antagningsorgan, en kompetensbrist som ser sin enda rival hos den Centrala studiestödsnämnden, har Konglig Datasektionen beslutat att själva sköta gallringen av presumtiva sektionsmedlemmar och fostrandet av en ny generation datateknologer.

När nØllan anlänt till Teknis kommer nØllan därför att få genomgå den renande Mottagningen. Om nØllan skall ha någon som helst chans att upptagas som fullvärdig medlem av Konglig Datasektionen, måste nØllan visa sig värdig i en serie prövningar.

De högre sfärerna

För att dessa prövningar skall genomföras på ett rättvist och korrekt sätt har nio hårdföra, tappra och ädla kämpar nedstigit från De Högre Sfärerna för att övervaka antagningen. Dessa tappra kämpar av stål kallas Det Kongliga Drifveriet.

Det Kongliga Drifveriet är en sammanslutning svetsad långt före urtidens begynnelse. Deras ärofulla mission: att med hjälp av Det Magnifika Ljuset och Den Eviga Sanningen drifva schlemmet ur de icke renade så att de på domens dag skall visa sig värdiga. Det Kongliga Drifveriet leds ytterst av De Högre Sfärerna, vars vilja kungörs av Gammel-Osquarulda Dräpare.

De Högre Sfärernas jordiske företrädare är Konglig Öfverdrif, allsmäktig ledare för Det Kongliga Drifveriet. Vid sin sida har Konglig Öfverdrif vapendragarna Konglig Direktifdrif och Konglig Indrif. De tre är, liksom resten av sammanslutningen, orubbliga i sin övertygelse att strida för den Det Kongliga Drifveriets urgamla devis som i diamant står inristad i det djupaste av valv, djupt nere i den Kungliga Tekniska Högskolans katakomber:

“På ytan hård, innerst inne brutal”.

Det Kongliga Dadderiet

Dadderiet-logga

Det Kongliga Dadderiet är nØllans vän i alla väder. Det finns alltid kramgoa daddan att ty sig till när vindarna viner runt knuten.

Det är tydligen så att nØllan blivit stor nog att inse att nØllan inte klarar sig utan livet på Teknis. Men det är inte så lätt att komma in i Livet på denna den förnämsta av tekniska högskolor, ty Livet består till en början av många hårda strapatser, samt i viss mån av en del matematik. Faror lurar på de mest oväntade av platser och tidpunkter från den stund nØllan beträder Teknis anrika mark. Elaka examinatorer och uråldriga demoner lurar överallt. Dessa är i sig förskräckliga och skulle både räcka och bli över, men här finns även något så skrämmande att nØllan inte kan föreställa sig det ens i sina värsta mardrömmar – Det Kongliga Drifveriet.

Räddningen

Det Kongliga Drifveriet ställer till mycket problem för nØllan. Redan de gamla grekerna beräknade sannolikheten för nØllans överlevnad och kunde inte få den att avvika ens en promille från just nØll. Den dåvarande sektionsordförande Pythagoras D. Tuta meddelade stolt resultaten till D-Osqarulda. Deras jubel förbyttes dock snart av en orolig tystnad då insikten spred sig att detta skulle leda till att den ärevördigaste sektionen av dem alla – Konglig Datasektionen – så småningom skulle dö ut. Snart insåg de att det enda sättet att säkra återväxten var genom att öka nØllans överlevnadschanser!

Så en solig dag föddes Det Kongliga Dadderiet, med vars hjälp nØllan skulle få åtminstone en infinitesimal chans att klara sig. Dadderiet leds av Storasyster och hennes tre småsyskon: Lillasyster, Halvbror och Lillebror. Alla daddan älskar dock nØllan, och är de snällaste och trevligaste som finns att uppbringa bland teknologer. När nØllan tappat huvudet under mystiska omständigheter är det Daddan som skrattande kommer dribblande tillbaka med det. Hos Daddan kan nØllan alltid få ett lår att suga på eller en tumme att gråta mot. De finns alltid till hands för att ge stöd och tröst närhelst en vilsen nØllan behöver det. Även om det blir mycket ofta.

Kännetecken

Hur känner man då igen en Dadda? I första hand på att Daddan är många och har ett alltid lika soligt leende som passar till det goda humöret. I andra hand känns Daddan igen på sina cerisefärgade snickarbyxor samt den alltid så bländvita snuttefilten. Dadderiet kan göra underverk, men de kan inte ensamma klara nØllan genom den första tiden. nØllan måste hjälpa till själva också genom att hålla ihop. För att få styrka kommer därför nØllan att uppträda i nØllegrupper, som alla har två FavoritDaddan att ty sig till. I dessa grupper kan nØllan söka mod för att gemensamt trotsa de faror som kan tänkas dyka upp.

Du kommer att tillbringa mycket tid med dina Daddan den första tiden, så utnyttja alla tillfällen att göra din Dadda glad. Krama honom/henne, bjud på något gott (till exempel öl), och festa med Daddan. Om du följer dessa råd kan vägen in i Livet bli uthärdlig, ja kanske rent av något nØllan aldrig kommer att glömma. Dadderiet kommer att göra allt för att nØllan skall trivas! Kom ihåg Dadderiets devis:

“På ytan mjuk, innerst inne kramgo!”

Det Kongliga Doqumenteriet

Doqumenteriet-logga

Det Kongliga Doqumenteriet följer nØllan vart den än tar vägen. Överallt finns en chans att föreviga det där speciella ögonblicket.

Under nØllans första tid på KTH händer en väldans massa saker väldigt ofta. Eftersom nØllan givetvis inte har en sportslig chans att minnas, förstå eller ens märka merparten av dessa händelser kommer nØllan få hjälp av Det Kongliga Doqumenteriet.

Denna lilla men ack så tappra grupp Teknologer kommer obevekligen följa nØllan vart nØllan än går och vad nØllan än gör, trots att de otvivelaktigt riskerar sin hälsa genom långvarig exponering av nØllans schlemma lekamen. Vad driver då Doqumenteriet till detta självdestruktiva beteende? Bevis, nØllan. Bevis. Utan konkreta bildbevis skulle ingen kunna se någon som helst förbättring hos nØllan, varpå nØllan skulle – förutom att förbli just nØllan – glömmas bort av världen.

Inte bara bevis

Förutom bevisvärdet tenderar Doqumenteriets fotografiska material locka till skratt, vilket sägs förlänga livet. Detta är en konsekvens som nØllan bör värdesätta högt. Att Teknologer skrattar åt nØllan är inte så svårt att förstå eftersom allt nØllan gör ser komiskt ut i Teknologers ögon. Varför nØllan skrattar åt nØllan är svårare att förklara. nØllan kan ju själv testa fenomenet medelst en spegel.

För att Doqumenteriets uppdrag skall vara genomförbart krävs att nØllan och Doqumenteriet befinner sig inom en såpass begränsad rymd att ljuset inte hinner böja av eller störas. På grund av moderna kamerors optiska begränsningar och nØllans obarmhärtigt divergerande egenskaper tvingas Doqumenteriet vara nära nØllan. Inledande försök har gjorts med högteknologisk apparatur utplacerad i närbelägna solsystem. Inte ens med aktiva schlemmfilter har några kvalitativa bilder erhållits. Det är dock Doqumenteriets bestämda åsikt att detta inte beror på brister i utrustningen, utan på brister hos motiven.

Hur går detta till då?

Det har med tiden visat sig att det enda riktigt tillförlitliga sättet att genomföra Doqumenteriets uppgift på är genom att befinna sig i nØllans närhet. I praktiken uppnås detta genom att bli – ehm… – vän med nØllan. Med lite logisk slutledning (som nØllan kanske kommer att lära sig) inser man att Doqumenteriet måste vara nästan lika kramgoa som Dadderiet.

Sammanfattningsvis kan nØllan alltså betrakta Doqumenteriet som nØllans vänner. Doqumenteriet kommer med ett leende på läpparna svara på nØllans frågor och vara med nØllan överallt. För att visa hur gärna nØllan vill vara Doqumenteriets vän kan nØllan inför den beredde fotografen se till att till exempel spexa eller göra bort sig. Det senare är troligen en av de få saker nØllan skulle kunna klara av alldeles på egen hand.

Det Kongliga Quisineriet

Mammeriet-logga

Quisineriet ser till att nØllan mår bra och har roligt. Denna eminenta samling människor, de så kallade quisinerna, har huvudansvaret för att planera och genomföra alla stora fester under Mottagningen.

Dessutom tar Quisineriet hand om Mottagningens kära Mottagningsbil och inhandlar alla nödvändigheter, från mat till diskmedel till A4-papper. Självklart är det även Quisineriet som ser till att nØllan håller sig mätt och belåten.

Hur går det här till?

När det väl går till, brukar det gå bra till. Då quisinernas högsta önskan är att få nØllan mätt, nöjd och belåten flyger Quisineriet över alla hinder. När maten kokats, dukarna rullats ut och drycken hällts upp tar Quisineriet med varma famnar emot nØllan till Mottagningens alla sittningar.

Kännetecken

När Quisineriet inte lagar mat, handlar eller dricker kaffe, hälsar de gärna på nØllan och alla andra i mottagningen. En quisine känns igen genom de karaktäristiska quisineshortsen. Befinner sig Quisineriet i köket eller på annan plats där överhängande risk för nedkladdning finns, bärs ofta ett vitt förkläde med Snobben på för att kunna bestämma vem som kladdat mest. Nämn katter eller kaffe och varje quisine kommer hoppa till och sugas in mot dig som en järnpartikel mot en magnet.

Sammanfattningsvis är Quisineriet en vänlig skara som nØllan kan betraka som sina vänner. Quisinerna kommer göra allt för att svara på nØllans frågor och göra alla glada under varje fest. Livet sägs vara en fest, så man skulle kunna säga att Quisineriet gör allt för att göra alla glada, alltid. För att visa hur mycket nØllan vill vara vän med quisinerna får nØllan gärna komma och prata med Quisineriet under sittningar, luncher och alla andra tillfällen under Mottagningen. Varför inte tacka för den oftast så goda maten eller prata om vädret? Har du en ordvits på lager finns det inte en enda quisine som inte är idel öra.

Det Kongliga Ekonomeriet

Ekonomeriet-logga

Ekonomeriet ser till så att cash alltid finns i mottagningen. Utan ekonomeristernas klirrande pengasäckar hade nØllan inte klarat sig länge.

Att ta hand om nØllan kräver mycket arbete för mottagningspersonalen och ibland också mycket pengar. Snuttefiltar, nappflaskor, kameror, förkläden och mat är dyra saker och hur skulle det väl se ut om dadderiet gick runt i trasiga snuttefiltar? Eller hur skulle det vara om doqumenteriet fick nöja sig med mobilkameror? Och utan pengar till mat skulle varken nØllan eller personalen klara sig särskilt länge. Ekonomeriet to the rescue! Med sina säckar fulla med guldpengar och med bättre sinne för pengar än Joakim von Anka glider de runt på campus och ser till så att cash alltid finns.

Kännetecken

Ekonomeristerna må älska pengar högst av allt men de gillar också nØllan. När de inte dyker runt i sin pengabinge hälsar de gärna på nØllan och resten av personalen. nØllan känner igen dem på sina glittrande guldkedjor som de aldrig skulle synas utan. Om nØllan är riktigt snäll kanske de till och med bjuder på lite guldpengar, vem vet!