Krisplan - Konglig Datasektionen

Skillnaden mellan en kris och en olycka är hur grav händelsen är. En händelse som vi snabbt själva kan åtgärda såsom en mindre skada, exempelvis att en tallrik går sönder är en olycka. En händelse som starkt kan skada vårt varumärke, eller vår verksamhet är en kris. Självfallet vill vi förhindra bägge typerna av händelser i vår verksamhet och hantera de så bra som möjligt. Den senare typen av händelser är dock oftast svårare att hantera bra instinktivt, därför finns det en krisplan som hjälp vid den typen av situationer för att vägleda i hanteringen.

Sektionens krisplan finns på dsekt.se/kris och fysiskt i META.

Sjukvårdslådan, hjärtstartare samt hantering av olyckor

I META finns det två sjukvårdslådor, en stor samt en liten. Den lilla kan tas med när man har event som inte är i META, exempelvis Lådbilsquarnevalen eller Osqvik. Den stora lådan ska aldrig lämna META. Studerandeskyddsombud ansvar för inventering av den stora sjukvårdslådan.

Det finns en hjärtstartare i META som hänger på väggen bredvid nödutgången, precis innan man kommer ut i hallen. Moderna hjärtstartare är så pass lättanvända så att ingen specifik träning behövs.