Bokningar av META

För att boka META använd bokningssystemet på bokning.datasektionen.se. Vid frågor kontakta Konglig Lokalchefer via mail, lokalbokning@d.kth.se. Mailen går till både Konglig Lokalchef (Data) och Sektionslokalsansvarige (Media), men det kommer antagligen vara Lokalchef som svarar er. Regler som gäller vid bokning finns i sektionens reglemente samt i samboendeavtalet. Var god och uppge om ni kommer servera alkohol när ni bokar META (behövs ej om man enbart ska boka mötesrummet).

I detta års samboavtal (2018) står följande:
"Fler än tre (3) återkommande bokningar för en tid i veckan får inte förekomma, detta för att undvika överbokning av mötesrummet. Undantag gäller för respektive sektionsstyrelse, som får ha en återkommande tid i veckan. Undantag kan också beviljas av lokalansvariga eller utfärdas när mötesrummet bokas i samband med bokning av hela lokalen"

Detta är tolkat som att man inte får boka ett fjärde tillfälle förrän ens tre första bokningar är förbrukade. Observera att detta enbart gäller för bokningar på samma tid (t ex onsdag 10-12).

Data har en sektionsbil!

För att boka bilen, besök bokning.datasektionen.se. Nedan finns en veckovis kalender över framtida och historiska bokningar.