Studienämnden

Studienämnden

I sin korthet

Tveka aldrig att kontakta Studienämnden om du har en åsikt eller fråga! Du är givetvis alltid välkommen på studienämndsmötena (se nyhetssidan för datum).

Studienämnden hjälper till med att föra vidare studenternas åsikter till lärare eller berörda parter på EECS för att förbättra utbildningen. Har du något du vill säga till om kan du antingen kontakta oss i Studienämnden eller komma på ett Studienämndsmöte. Vi svarar även på studenters frågor och synpunkter om studierna samt hjälper till att ta reda på vem man kan kontakta för att få svar.

Vi finns här för dig - Kontakta oss eller kom på ett av våra möten om du har någonting du vill diskutera.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om eller kommentarer kring studierna eller studiemiljön.

Studier

Obegripliga föreläsningar? Saknas det redovisningstillfällen? Eller vill du att en student är din mellanhand gentemot skolan? Då vet du att du har någon som representerar dig. Nedan har vi

År 1 - Alice & Soma ake-1@datasektionen.se

År 2 - Niels & Christofer: ake-2@datasektionen.se

År 3 - Emil & Mary: ake-3@datasektionen.se

Masterrepresentanter för Datalogi (TCSCM) - Patrik, Gunnar, Marten: master-tcs@datasektionen.se

Masterrepresentanter för Cybersäkerhet (TCYSM) - Ellinor, Sönke, Rafael: master-cys@datasektionen.se

Masterrepresentanter för Maskininlärning (TMAIM) - Shekhar master-ml@datasektionen.se

Studienämndens Ordförande (SNO) - Emil: sno@datasektionen.se

Studiemiljö

Kalla salar? Oergonomiska stolar? Är det för hög ljudnivå? Har blivit utsatt för en kränkning av något slag? Kontakta våra skyddsombud om du har en åsikt!

SSO: Amanda & Jennifer: sso@datasektionen.se Studiemiljöansvarig - Amanda: sma@datasektionen.se Jämlikhetsnämndens Ordförande - Jennifer: jno@datasektionen.se

Övriga frågor

Kontakta Studienämndens ordförande om du har någon annan fråga: sno@datasektionen.se

Om studienämnden

Datasektionen har, precis som alla andra sektioner, en studienämnd som arbetar med studiebevakning. Studienämndens huvudsakliga syfte är att bevaka och förbättra utbildningskvaliteten och studiemiljön för sektionens medlemmar på såväl kort som lång sikt. För dig innebär det att vi för vidare din åsikt till lärare eller berörda parter på EECS. Du kan komma i kontakt med oss genom mailadresserna ovan eller genom att delta på ett studienämndsmöte. Varje möte meddelas på nyhetssidan.

Vi svarar även på studenters frågor om studierna alternativt hjälper till att ta reda på vem man kan kontakta för att få svar.

Vi i studienämnden

Kort om oss

 • Årskursrepresentanter & Masterrepresentanter - Kontakta om du har synpunkter på kurserna du läser
 • Studerandeskyddsombud - Kontakta om det är för kallt eller oergonomiska stolar
 • Studienämndens ordförande - Ser till att studienämnden lever
 • Programansvarig student - Arbetar långsiktigt för programmets och kursers utveckling
 • Styrelseledamot för utbildningsfrågor - Har helthetsuppfattningen om utbildningen
 • Övriga intresserade studenter

Årskursrepresentanter & Masterrepresentanter

Årskursrepresentanter och Masterrepresenter är studenter som representerar sin årskurs/årskurs inom masterprogram gentemot både studenterna och lärarna. De fungerar som en röst för de som inte själva vill ta kontakt med lärarna. Har du synpunkter gällande kurser, lärare eller liknande så finns din årskursrepresentant där för att hjälpa dig.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombuden verkar för en bättre studiemiljö under dina studier här på KTH. Studiemiljön är då såväl den fysiska som den psykosociala. Dessa är studerandeskyddsombud och har därför lagstadgad tystnadsplikt. Tveka inte på att höra av dig!

På datasektionen finns två skyddsombud(SSO), Studiemiljöansvarig(SMA) och Jämlikhetsnämndens Ordförande, som huvudsakligen jobbar med psykosociala frågor. Båda är dock skyddsombud och kan kontaktas för alla ärenden som rör en av dem.

Studienämndens ordförande

Studienämndens ordförande (SNO) leder arbetet i Studienämnden samt inom studiebevakning i allmänhet. SNO är en förtroendevald funktionärspost i Datasektionen och reglementet säger att SNO ska

 • verka för att alla sektionsmedlemmar är representerade i Studienämnden
 • samla in synpunkter och förslag på förbättringar från sektionsmedlemmarna och föra dessa vidare till ansvariga parter
 • verka för att nå ut med varför Studienämnden finns och hur man som student kan påverka sin utbildning via oss
 • ansvara för att arbetet bevaras och dokumenteras så att framtida medlemmar kan följa upp det

SNO är intresserad av studenternas åsikter om både utbildningen och Studienämnden, för att kunna utföra det arbete som reglementet sägen. Dessutom kanske just du kan hjälpa oss att ta reda på om vi arbetar med rätt saker i studierelaterade frågor.

Programansvarig student

Programansvarig student (PAS) arbetar tillsammans med Studienämndens ordförande för att förbättra utbildningens kvalitet. PAS ansvarar huvudsakligen för kontakten till lärare samt utbildningsansvariga på EECS-skolan, och arbetar i allmänhet med det mer långsiktiga fokuset i Studienämnden.

PAS: Daniel pas@datasektionen.se

Styrelseledamot för utbildningsfrågor

Styrelseledamot för utbildningsfrågor (D-UF) verkar för en bättre utbildningskvalitet på sektionen. Tanken är att D-UF ska ha en total bild över utbildningen. Vidare ansvarar ledamoten, D-UF, för kontakten mellan styrelsen och Studienämndens ordförande/Programansvarig student.

D-UF: Abhinav d-uf@datasektionen.se

Övriga intresserade studenter

Studienämnden är en öppen nämnd, vilket innebär att alla sektionsmedlemmar som vill får engagera sig i nämnden. För mer information, kontakta Studienämndens ordförande.

Verksamhet

Enligt sektionens reglemente är den huvudsakliga verksamheten att

 • Inhämta teknologernas åsikter om studiesituationen och med dessa som utgångspunkt arbeta för att förbättra kvaliteten på utbildningen
 • Utvärdera information och beslut från KTH:s organ
 • Bevaka och söka förbättra den fysiska och psykosociala studiemiljön

Studienämndsmöten

Studienämnden har lunchmöte varannan vecka. Mötena är öppna för samtliga intresserade sektionsmedlemmar. Man kan alltid ta upp studierelaterade frågor eller Studienämndens verksamhet. Annars diskuterar vi aktuella problem i kurser, och funktionärerna berättar vad de gjort sedan föregående möte.

Tidigare mötesprotokoll hittas här