Datasladden

Datasladden är nämnden som ser till att sektionsbilen Cerise fortsätter att rulla. Nämnden leds av Mulle/Mullerina Schmeck som är ansvarig för bilen och nämnden.

Sektionsbilen

Sektionsbilen som kallas för Cerise är en Nissan NV300 som har blivit folierad i Datasektionens färger. Den köptes in våren 2022 i Värmland och har sedan dess tjänat sektionen väl. Den föregående Cerise havererade sent på höstterminen 2021 och såldes vidare.

Verksamhet

Datasladden håller koll på bilen och körjournalen. Nämndens främsta skyldighet är att hålla bilen ren och fungerande, samt få den reparerad om den skulle gå sönder. Det är många andra nämnder och funktionärer som använder bilen för sin verksamhet, därför är det viktigt att den är tillgänglig så mycket som möjligt.

Använda bilen

För att använda bilen behöver du både ta kontakt med Mulle/Mullerina Schmeck för att få instruktioner, samt boka bilen i bokningssystemet på bokning.datasektionen.se. Viktig information om bilen och hur den används finns i Bilguiden. Efter varje resa måste man fylla i körjournalen. Kör försiktigt!