Hedersdeltat är Konglig Datasektionens finaste förtjänsttecken och delas ut till de personer som synnerligen förtjänstfullt verkat ideellt för sektionen. Motiveringar(#motivering) för varje mottagare finnas att läsa längre ner på sidan.

Hedersdelta-nomineringar

Här kan nomineringar till Hedersdeltat 2024 göras! Självklart går det även att maila D-rektoratet.

Innehavare av Hedersdeltat

Mottagare 2023

Jakob Arvidsson, Tricesimus Quartus
George Dawod Bassilious, Tricesimus Quintus
Herman Karlsson, Tricesimus Quintus

Mottagare 2022

Douglas Fischer , Tricesimus Quintus
Axel Elmarsson , Tricesimus Quintus
Sara Videfors , Tricesima Quinta

Mottagare 2021

Jesper Larsson , Tricesimus Tertius
Gábor Nagy , Tricesimus Tertius

Mottagare 2020

Cristian Osorio Bretti, Tricesimus Tertius

Mottagare 2019

Shapour Jahanshahi, Untricesimus

Mottagare 2018

Jonas Dahl, Untricesimus
Alexander Viklund, Duotricesimus

Mottagare 2017

Jesper Bränn, Tricesimus
Mattias Danielsson, Tricesimus
Shayan Effati, Tricesimus

Mottagare 2016

Lovisa Runhem, Tricesima
Andreas Linn, Tricesimus

Mottagare 2015

Jesper Bratt, Vicesimus Septus
Niklas Bäckström, Vicesimus Septus
Peter Boström, Vicesimus Sextus
Petter Djupfeldt, Vicesimus Septus

Mottagare 2014

Marie Alexander, Duodetricesima
Emma Angermund, Vicesima Sexta
Robert Welin Berger, Vicesimus Sextus
Frida Jansson, Vicesima Septa

Mottagare 2013

Alexander Solsmed, Vicesimus Septus
Andreas Tarandi, Vicesimus Sextus
Johan Stjernberg, Vicesimus Sextus
Max Nordlund, Duodetricesimus
Michael Hjortholt, Vicesimus Quintus
Victor Koronen, Vicesimus Septus

Mottagare 2012

Charlie Lindviken, Vicesimus Sextus
Andreas Falk, Vicesimus Septus

Mottagare 2011

Jonas Sundberg, Vicesimus Quartus
Egil Antonsen, Vicesimus Quartus
Martin Frost, Tertius Vicesimus
Pärham Fazelzadeh Hashemi, Vicesimus Quartus
Tobias Svensson, Vicesimus Quartus

Mottagare 2010

Mikael Gerdin, Vicesimus Quartus
Patrik Stenmark, Dovicesimus
Joel Westberg, Tertius Vicesimus
Pontus Walter, Tertius Vicesimus
Per Almquist, Tertius Vicesimus

Mottagare 2009

Simon Habtemikael, Dovicesimus
Per-Anders Legeryd, Dovicesimus
Elin Rydberg, Vicesima Quarta
Simon Stenström, Tertius Vicesimus
Roger Ström, Unvicesimus

Mottagare 2008

Mikael Auno, Dovicesimus
Frej Naimi-Akbar, Vicesimus
Jon Karlfeldt (Larsson), Undevicesimus

Mottagare 2007

Eskil Andréen, Unvicesimus
Lorica Claesson, Tertia Vicesima
Erik Edstam, Undevicesimus
Martin Nygren, Undevicesimus
Pehr Söderman, Unvicesimus

Mottagare 2006

Henrik Fräsén, Vicesimus

Mottagare 2005

Johan Björling, Undevicesimus
Emil Stenström, Undevicesimus

Mottagare 2004

Martin Edquist, Septus Decimus
Magnus Hult, Dodevicesimus
Andreas Mattsson, Dodevicesimus
Mark Peldius, Septus Decimus

Mottagare 2003

Robert Andersson, Sextus Decimus
Tommie Gannert, Dodevicesimus

Mottagare 2002

Magnus Axell, Sigvard
Pontus Axelsson, Dodecimus
Jonas Högberg, Tertius Decimus
Anna Eriksson, Sigvard
Josefin Hallberg, Quinta Decima
Maria Kruse, Quinta Decima
Arvid Nilsson, Quintus Decimus
Niklas Persson, Quintus Decimus

Mottagare 2001

Daniel Westbom, Sigvard

Mottagare 2000

Joakim Meldahl, Sigvard

Mottagare 1999

Christer Gessler, Dodecimus
Patrick Grundler, Dodecimus
Helena Holmgren, Dodecima
Mikael Stralje, Tertius Decimus

Mottagare 1998

Niklas Lindholm, Dodecimus
Martin Hansson, Dodecimus
Fredrik Sandberg, Docecimus

Mottagare 1997

Tomas Nilsson, Decimus
Staffan Gustafsson, Undecimus
Olof Lindholm, Dodecimus

Mottagare 1996

Tomas Nord, Decimus
Stina Leijonhufvud, Decima
Patrik Nilsson, Decimus

Mottagare 1995

Helena Englund, Nona
Johan Runnedahl, Nonus
John Berg, Nonus
Björn Sjöstrand, Oqtavus

Mottagare 1994

???

Mottagare 1993

???

Mottagare 1992

Carl-Johan Graufelds, Sextus
Eva Skoglund, Septa
Åke Järvklo, Tertius
Lars Pechan, Sextus
Jan Garefelt, Oqtavus

Mottagare 1991

Johan Arvidsson, Quintus
Magnus Hulthén, Quartus
Johan Wåhlin, Sextus
Peter Nemeth, Quintus

Mottagare 1990

Thomas Bill, Tertius
Peter Franzen, Sequndus
Rudolf Hersén, Quartus
Anne Laurell, Quarta
Bertil Lundell, Quartus
Kristina Nedlich, Quarta

Mottagare 1989

Robert Edin, Tertius
Anette Gunnarsson, Tertius
Väinö Hassinen, Quartus
Mats Hernvall, Sequndus
Ari Sahlsten, Sequndus
Erik Wåhlin, Tertius

Mottagare 1988

Patrik Anderson, Primus
Kjell Lundesten, Primus
Henrik Syk, Primus
Mia Agrell, Sequnda
Jerker Andersson, Sequndus
Jesper Lundh, Sequndus
Johan Palmkvist, Sequndus
Björn Gambäck, Tertius
Hillevi Gavel, Tertia
Kai-Mikael Jää-Aro, Tertius
Wolfram Meyer, Tertius

Motivering till utdelandet av förtjänsttecken


Motiveringar till 2023 års mottagare

Jakob Arvidsson

Jakob Arvidsson har under de senaste åren varit en ovärderlig tillgång för Sektionen. Han har med sitt osjälviska engagemang och outtröttliga arbete tagit på sig både rollen som Kassör och Revisor när ingen annan gjort det och gjort arbetet med bravur.

Som Kassör lade Jakob grunden för Sektionens ekonomiska verksamhet och säkrande av Kassörs framtid med introduktionen av Vice kassör. Även efter sin tid som Kassör har han lärt upp flera generationer av Kassörer och funnits som stöd för dem.

Jakob har alltid funnits där och varit redo att hjälpa Sektionen när den behövt det som mest, vilket han bland annat gjorde som Revisor när han på kort tid satte sig in i hela Sektionens ekonomiska verksamhet för att kunna göra revisionen.

För sitt långvariga engagemang som fört Sektionen framåt och sin oändliga hjälpsamhet tilldelas Jakob Arvidsson Hedersdeltat.

George Dawod Bassilious

George Dawod Bassilious har med sitt outtröttliga engagemang inom Mottagningen skapat en välkomnande och inkluderande miljö för både nyantagna och mottagningspersonal. Genom att utöka antalet daddor per nØllegrupp till tre förbättrade George arbetsbördan samt arbetsmiljön för personalen samtidigt som han såg till att fler dataloger kunde bli en del av Mottagningen. George har gått utöver det vanliga för att se till att nya studenter känner sig hemma och bekväma inom Sektionen. Han har dessutom gjort förändringar i JML-arbetet under Mottagningen för att se till att både personalen och de nyantagna känner sig trygga.

Georges ledarskap under pandemin som Klubbmästare har varit ovärderligt och säkerställt att verksamheten överlevt och utvecklats.

Utöver detta har George under alla sina år på Sektionen bemött alla med kärlek samt haft ett odöende engagemang för Sektionens bästa. Det har han inte minst har visat genom sitt engagemang i Project Rewind, där han var med och kickstartade Sektionen igen efter en dyster pandemi.

För sitt driv för förbättring och sin oändliga godhet tilldelas George Dawod Bassilious Hedersdeltat.

Herman Karlsson

Herman Karlsson har i det tysta varit en drivande kraft i utformningen av många aspekter av Sektionen. Han har varit med och utformat den nuvarande Valberedningen där han bland annat byggt det nya Urnvalssystemet dUrn, varit en stor bidragare till dJulkalendern samt varit engagerad i METAdorerna under hela sin tid vid Sektionen. Inom METAdorerna har han blivit tilldelad utmärkelsen “HedersMETAdor” för sitt löpande arbete som sekreterare under möten samt inköpsansvarig för sektionslokalen.

Herman har även bidragit med sin expertis för verksamhet som inte direkt berör honom och haft en rådgivande roll för många aktiva inom sektionen och varit en ovärderlig tillgång till sektionens verksamhet .

För sin outtröttliga hjälpsamhet och ovärderliga insatser tilldelas Herman Karlsson Hedersdeltat.

Motiveringar till 2022 års mottagare

Axel Elmarsson

Axel Elmarsson har sedan sin första dag på sektionen bistått med ett glatt uttryck och inbjudande sätt. Genom att outtröttligt engagera sig i många aktiviteter har han blivit ett välkänt ansikte för sektionens medlemmar.

Axels insatser för sektionen är mångfacetterade, han har länge varit med i METAdorerna och METAspexet; han är även en flerårig medlem av vårbalsarmén. Hans största bedrifter är dock inom sina funktionärsposter där han började sin karriär som Sektionshistoriker, en post som han var med och återupplivade. På posten har han sett till att synliggöra sektionens historia för alla medlemmar: genom sitt gedigna arbete på posten har gamla märken dokumenterats och relevanta skeenden placerats in på en tillgänglig tidslinje. Han har även tagit på sig Alumnsystemet vilket möjliggör en kontinuerlig kontakt med alumnerna. Utöver det har han sett till att vidareutveckla IORs arbete och varit mycket tillgänglig för sektionens medlemmar när systemen inte har fungerat som de ska. Axel har gjort mycket för sektionen, utan att sätta sig själv i rampljuset.

För sina system och sitt långvariga engagemang i sektionen tilldelas därmed Axel Elmarsson Hedersdeltat.

Douglas Fischer

Douglas Fischer har genom sitt outtröttliga arbete utvecklat sektionen från sin första dag på campus. Genom en högre närvaro på såväl D-rektorats- som sektionsmöten än sittande styrelser har han jobbat otroligt hårt för att förbättra sektionen.

Douglas har engagerat sig inom många delar av den studiesociala biten av sektionen genom sitt arbete som dFunkt och inom nämnder. Med inte mindre än 17 dFunk-mandat på sitt CV, där två år som valberedare och lokalchef sticker ut, har han alltid funnits där för sektionen . Han har även fått sektionens förtroende som såväl fanbärare som jubileumsmarskalk. Utöver sitt funktionärsarbete har Douglas även startat flertalet projekt som bidragit till en ökad gemenskap, bland annat Project Rewind som kickstartade sektionslivet efter en lång och dyster pandemi.

För sitt brinnande engagemang och sin oändliga passion för sektionen tilldelas därmed Douglas Fischer Hedersdeltat.

Sara Videfors

Sara Videfors har genom sin otroliga vänlighet, medmänsklighet och till synes oändliga energi jobbat för att sektionen ska vara en plats för alla att trivas och engagera sig. Hennes engagemang sträcker sig över hela sektionen från det studiesociala till studiebevakning.

Inom METAspexet har hon alltid funnits där och varit en mycket drivande kraft. Hon ställde även upp för METAspexet när ingen annan gjorde det och höll spexet vid liv en pandemi till trots. Hon har dessutom återuppväckt kör-traditionen inom sektionen. Utöver detta har hennes engagemang och vänlighet under flera år lyst upp mottagningen såväl för personal och de nyantagna.

Sara har dessutom under hela sin tid värnat om sina medstudenters utbildning genom Studienämnden, under pandemin utvecklade hon Studienämndens arbete som SNO samt deltog i diskussionerna kring utbildningen under pandemin samt dess framtid.

För sin positiva utstrålning och sina insatser å sektionens studenters vägnar tilldelas därmed Sara Videfors Hedersdeltat.

Motiveringar till 2021 års mottagare

Jesper Larsson

Jesper Larsson har med värme varit en pelare för många av sektionens medlemmar. Med ett öppet sinne och glädjefyllt leende har denna kandidat sett till att alla känner sig välkomna. I diskussioner har kandidaten visat ett lugn och tålamod som skapat en miljö där alla kan känna att deras åsikter tas i åtanke och på allvar.

Under sin tid på sektionen har Jesper engagerat sig inom många olika delar av organisationen. Jespers karriär inom sektionen började som Valberedningens ordförande, där han var med och skapade kritiska system som Valberedningen fortfarande använder idag. Jesper har utöver detta varit med och utvecklat system för sektionens mottagning, programvara som underlättar för nyantagna studenter att ha koll på mottagningens aktiviteter. Vidare startade Jesper projektet Hello World, ett projekt vars syfte var att knyta kontakten med andra liknande föreningar. Även om omvärldsläget bromsade projektets avtryck så har Jesper sett till så att projektets vision återupptas när omständigheterna tillåter det.

För sina bedrifter och konstanta närvaro i sektionen tilldelas därmed Jesper Larsson Hedersdeltat.

Gábor Nagy

Gábor Nagy har med stort tålamod och visdom hjälpt många dataloger i sektionslivet och fått många att känna sig mer bekväma med hjälp av humor och gott humör även i främmande situationer. Gábor har även lagt ned mycket av sin tid för att sektionen ska vara så varm och välkomnande som möjligt genom sitt engagemang i bland annat mottagningen och METAspexet.

Gábor har också arbetat för sektionen genom olika ansvarsposter, bland annat posten som revisor samt engagemang inom styrelsen. Gábor har även arbetat outtröttligt med sektionens system för att ge våra gamla system den kärlek de behöver samt utvecklat nya system som underlättar för våra medlemmar. Detta engagemang fortsatte sedan med posten som systemansvarig där Gábor skapade interna poster inom informationsorganet vilket har skapat bättre rutiner för underhållningen av våra system samt gett möjligheter för omstruktureringar i de system som har haft problem.

För hans outtröttliga engagemang och kärlek till sektionen tilldelas därmed Gábor Nagy Hedersdeltat.

Motiveringar till 2020 års mottagare

Cristian Osorio Bretti

Cristian Osorio Bretti har under sin tid på datasektionen skapat ett glädjefyllt, tryggt och inkluderande klimat. Cristian har varit en aktiv sektionsmedlem, bland annat anordnat sittningar och pubar med SpexM, varit storebror och studienämndsordförande. Som storebror år 2018 arbetade Cristian för mottagningpersonalens välmående och mycket gjordes för att minska stressen och öka sammanhållningen.

Men det är inte bara i sin roll som storasyskon som Cristian har utmärkt sig, utan även genom sitt långvariga arbete inom utbildningspåverkan. Under året som studienämndens ordförande strukturerade han nämndens arbete genom att införa längre arbetsmöten och lunchmöten för varje årskurs 1-3 där man framför feedback och åsikter om utbildningen. Cristian har även bidragit med mycket engagemang och har framförallt framfört studenternas talan när EECS släppte sin rapport för utbildningsportfölj 2025. Tack vare hans påverkan behöll datateknikprogrammet många specialiseringskurser som annars skulle ha ersätts. Han var dessutom med i rekryteringsprocessen när en ny programansvarig för vårt program skulle tillsättas.

För sitt ständiga arbete att göra vår sektion och utbildning bättre tilldelas därmed Cristian Osorio Bretti Hedersdeltat.

Motiveringar till 2019 års mottagare

Shapour Jahanshahi

Shapour Jahanshahi har under sina år på sektionen lyst upp tillvaron för mången datalog med sin till synes oändliga glädje och vänlighet. Att data är grå är känt sedan många år men om alla var som Shapour skulle ett sådant rykte fått svårt att få fäste från första början. Som Datas Art Director inledde Shapour sin sektionskarriär med en vrålstart och gick sedan vidare till mottagningen där han med oreringar och humor drev schlemmet ur nØllan - inte mindre än fyra gånger. Sista vändan i mottagningen ställde han sig längst fram i rampljuset och gjorde ett föredömligt jobb till trots allt det ansvar som kommer av att vara Konglig Överdriv. När Konglig Datasektionen fyllde trettiofem var Shapour med som Jubileumsmarskalk och anordnade en hel vecka sprängfylld med event i samarbete med sektionens nämnder och som avslutades med den största födelsedagsfesten i mannaminne.

För sitt gedigna och långvariga engagemang i sektionen tilldelas Shapour Jahanshahi Hedersdeltat.

Motiveringar till 2018 års mottagare

Jonas Dahl

Jonas Dahl har varit en otroligt värdefull, uppskattad och hängiven medlem under sina år i Datasektionen. Han har spridit glädje och erbjudit sin hjälp, oavsett vad situationen gäller. Jonas har varit väldigt aktiv inom flera delar av sektionen, däribland i mottagningen under flera år, och har haft ett fantastiskt år som storasyskon. Men det är inte bara som förtroendevald som han har lagt ner sin kraft och ork för sektionen. Han har bland annat dekorerat sektionslokalen och anordnat sittningar i SpexM, men framför allt har han lagt ner sin själ i sektionens system. Jonas har utvecklat några av Datasektionens mest använda system och fortsätter att underhålla dem. Sektionsarbetet har verkligen underlättats av hans enastående insatser.

För sin konstant glada och upplyftande attityd, hjälpsamhet, och fantastiska arbete tilldelas därmed Jonas Dahl hedersdeltat.

Alexander Viklund

Alexander Viklund har under åren engagerat sig i så gott som hela sektionen. Han började sitt enastående arbete redan i ettan då han blev vald till Prylis och införde då den härliga traditionen med prylisvästen. Under det andra året tog Alexander på sig ansvaret som kassör för sektionen och utförde även där ett beundransvärt arbete och har sedan dess fortsatt utveckla sektionens ekonomiska arbete. Det genom att vara ekonomiansvarig för bland annat METAspexet, utveckla grunden för CashFlow 2.0 och göra om sektionens ekonomiska styrdokument.

Direkt efter arbetet som kassör valdes Alexander till ordförande. Under sina mandatperioder i D-rektoratet har han tagit på sig arbetet för de flesta av sektionens policys, utvecklat ett system för verksamhetsplanen och gjorde det övervägande arbetet för vår krisplan. Utöver allt detta har han även varit kårfullmäktigeledamot, projektledare för d-Åre, fanbärare och förhoppningsvis ännu mer under den kommande tiden.

För sitt vidsträckta pålitliga engagemang och sitt arbete med att förbättra sektionen tilldelas därmed Alexander Viklund hedersdeltat.

Motiveringar till 2017 års mottagare

Jesper Bränn

Jesper Bränn har med sitt engagemang för sektionen skapat en miljö där andra kan engagera sig, vilket främst har märkts genom hur han har utvecklat sektionens systemgrupp. Jespers arbete har blåst nytt liv i gruppen och föryngrat dess medlemmar genom att göra den till en mycket öppnare och mer välkomnande grupp där alla kan jobba med projekt och få chansen att utforska systemutveckling.

Under sina 1.5 år som ledare för systemgruppen påbörjade Jesper arbetet med sektionens nya hemsida och har själv sett till att stora delar av arbetet med den har genomförts. Under sin tid som kommunikatör var han med och omstrukturerade nämnden genom att dela upp posten i två nya poster.

Jesper har även varit aktiv inom andra delar av sektionen, bland annat i mottagningen som dadda och Samdoquise samt skrivit flertalet artiklar till dbuggen.

För sitt gedigna och oumbärliga engagemang för sektionen tilldelas Jesper Bränn Hedersdeltat.

Mattias Danielsson

Mattias Danielsson har under sin tid på Datasektionen bidragit till sammanhållning, skratt och att hålla det studentikosa vid liv. Han har har gjort mycket för sektionen och har haft flertalet funktionärsposter som han utfört väl.

Ett av Mattias första engagemang på sektionen var posten som Vice Sektionsordförande. Därefter har medlemmen varit vice fanbärare och revisor, vilket är en post som personen varit med och förnyat och satt en förebild som. Mattias har även lyckats skapa såväl upptåg som nya traditioner på sektionen såsom d-Wreck-festen, smörgåstårta på SM och bringat skratt med kopiösa mängder hissmusik. När han är med i bilden vet man att uppgiften kommer utföras med entusiasm och skratt.

Nu senast har medlemmen som projektledare för det unika projektet Bröllopet åstadkommit en unik vigsel och en bröllopsresa till Belgien.

För sitt mångfacetterade engagemang för sektionen och sina ihärdiga insatser för att sprida skratt och god stämning på sektionen tilldelas Mattias Danielsson Hedersdeltat.

Shayan Effati

Shayan Effati har haft ett långt och gediget engagemang på sektionen. Under sin tid som Ärkedemon har han utformat den då väldigt nya posten till att vara en del av sektionens löpande verksamhet idag. Shayan har även fortsatt med sitt engagemang genom att väcka nytt liv i Redaqtionen genom att introducera nya medieformer och kontinuerligt ge ut exemplar av dbuggen. Han har även suttit med i DKM samt innehaft rollen som Konglig Överdrifv i mottagningen.

Under sin tid på sektionen har medlemmen ständigt engagerat sig och arbetat hårt med glädje, men samtidigt haft stenkoll på sina arbetsuppgifter. Han har ständigt gjort mer än vad som kan förväntas för sin roll. Det finns få som gjort så mycket för Datasektionen som Shayan.

För sitt utvecklande och drivande arbete för sektionen tilldelas Shayan Effati Hedersdeltat

Motiveringar till 2016 års mottagare

Lovisa Runhem

Den här medlemmen påbörjade sitt engagemang i sektionen redan under sin första termin, genom att arrangera Ettans Fest. Sen dess har hon oavbrutet engagerat sig i sektionen. Under sina två första år på sektionen satt hon som Valberedningens Ordförande samtidigt som hon satt i THS valberedning. Erfarenheten centralt använde hon för att omarbeta sektionens valberedning till det bättre från grunden.

Efter det har hon engagerat sig i mottagningen som Dadda samt suttit i kårfullmäktige för sektionen. Hon har gått in helhjärtat i allt hon gjort, men det viktigaste arbetet hon gjort för sektionen har varit att sitta som ordförande. Under hennes tid genomfördes många välbehövda uppdateringar av styrdokument, styrelsens organisation samt rutiner för dokumentation, transparens och överlämning, bland många andra saker. Sektionens kontakt med CSC har också förbättrats avsevärt. Detta är bara några av de saker som hon drivit, samtidigt som hon hela tiden visat ett genuint intresse för allas välmående, både engagerade såväl som vanliga medlemmar.

För sitt glödande och helhjärtade engagemang för sektionen tilldelas Lovisa Runhem hedersdeltat.

Andreas Linn

Den här medlemmen har sedan han började på sektionen arbetat ihärdigt med såväl synliga som osynliga uppdrag på sektionen. Bland annat har han varit Qulturattaché, där han satte liv i Qulturnämnden och utvecklade den från att vara en liten nämnd med små spelkvällar till en stor nämnd med väl marknadsförda nya aktiviteter och evenemang som öppnade sektionslivet för nya medlemmar. Han har varit involverad i Informationsorganet där han dragit i och arbetat i flera projekt såsom META-TV, Djul-kalendern och hemsidan. Den här medlemmen är en person som alltid välkomnar alla som vill engagera sig eller lära sig mer om allt vad det innebär att vara medlem i Datasektionen. Han representerar dessutom sektionen positivt utåt mot andra sektioner och intresserade.

För sitt oumbärliga arbete för sektionen och sina insatser för att alla ska känna sig välkomna tilldelas Andreas Linn hedersdeltat.

Motiveringar till 2015 års mottagare

Jesper Bratt

Jesper Bratt har under sina år på sektionen bidragit till och deltagit i stora delar av verksamheten på Datasektionen. Detta har han gjort med glädje, energi, och hängivenhet till sektionens medlemmar. Jespers närvaro som bland annat Klubbmästare och Prylis har uppmärksammats, liksom hans återkommande engagemang i mottagningen, då han osjälviskt och outtröttligt kontinuerligt arbetat för en miljö där nya såsom gamla medlemmar verkligen kan trivas. Jesper delar med sig av sin energi till omgivningen såsom få andra, och hans synnerligen entusiastiska personlighet har ihärdigt utmärkt sig på sektionen. Jesper sitter just nu som kårfullmäktigesuppleant och innehar hedersuppdraget som sektionens fanbärare.

För sitt kontinuerliga och upplyftande engagemang tilldelas därmed Jesper Bratt Hedersdeltat.

Niklas Bäckström

Niklas Bäckström har under sin tid på Datasektionen tagit initiativ till införandet av posten Ljud- och Ljusansvarig. Efter två år på posten har han med sitt engagemang, tid och kunskap säkerställt att META har ett högklassigt ljud- och ljussystem. Hans arbete bakom kulisserna har ofta skett obemärkt, men resultatet av hans engagemang är något som vi alla har haft glädjen att ta del av. Utvecklandet av ljud- och ljussystemet har underlättat för andra nämnder i deras dagliga verksamhet, och har gjort det möjligt för våra medlemmar att utforska sina intressen inom ljud och ljus. Niklas har tagit på sig de uppdrag som ingen annan har gjort, och genomfört de synnerligen väl. Idag är det enkelt att ta dessa insatser för givet, men utan Niklas förmåga att definiera ansvarsområdet och väcka intresset hos andra hade vi inte haft samma möjligheter till ljud och ljus i den dagliga verksamheten som vi har idag.

För det osynliga arbetet och enastående insatser tilldelas Niklas Bäckström Hedersdeltat.

Peter Boström

Peter Boström har länge gjort mycket för Datasektionen. Han har tagit på sig både synliga och osynliga ansvar. Bland dom synliga uppdragen finns hans tid som Qulturattaché, då han på ett utomordentligt vis ökat intresset och engagemanget för nämnden. Han har även suttit i styrelsen som Ledamot för Sociala Frågor och Relationer, varit Kårfullmäktigesuppleant och engagerat sig i Mottagningen, bland annat som Samdoquise.

Men mest anmärkningsvärt är kanske den del av hans engagemang som inte synts. Han har under många år, genom sitt stora engagemang inom IOR, underhållit en mer basal verksamhet inom Datasektionen, som måste göras för att vi ska ha en fungerande förening. Främst har han länge haft hand om administrationen för sektionens mail-alias, även då han egentligen inte haft tid. Detta relativt otacksamma uppdrag och annat som han gjort går förbi obemärkt när det sköts bra, vilket Peter onekligen gjort. Han har även alltid varit en pålitlig resurs och kunskapskälla för andra medlemmar och ställt upp när någon bett om hjälp.

För det oumbärliga arbetet för sektionen och det stora engagemanget tilldelas Peter Boström Hedersdeltat.

Petter Djupfeldt

Petter Djupfeldt har ett långt och ihärdigt engagemang inom datasektionen bakom sig. Under året då Petter satt som ordförande för sektionen inrättades funktionärssamtalen som förbättrat samarbetet mellan datas funktionärer och dess styrelse. Att jobba i syrelsen kan innebära mycket blandade arbetsuppgifter och under 2013 fick Petter och styrelsen bland annat hantera stora frågor inom JML som berörde sektionen. Efter sin tid som ordförande har Petter däremot inte släppt engagemanget i sektionen utan sitter fortfarande med på SM och DM och ställer insatta och välriktade frågor till styrelsen.

Innan Petter satt som ordförande var han även suppleant i kårfullmäktige, ledamot för studiemiljöfrågor i styrelsen, spexmästare och under tiden som ordförande även fanbärare för sektionen. Utöver de förtroendevalda posterna har Petter även varit engagerad i mottagningen som dadda 4 gånger.

För detta ihärdiga engagemang tilldelas därmed Petter Djupfeldt hedersdeltat.

Motiveringar till 2014 års mottagare

Marie Alexander

Marie Alexander har sedan hon anlände ständigt befunnit sig i framkanten som ett vänligt ansikte som alltid sprider positiv stämning kring sig. Hon är en person som satt ett stort avtryck på sektionen, inte bara genom hennes förtroendeuppdrag, utan också genom att bara vara delaktig i större delen av det som sektionen gjort de senaste åren.

Redan under hennes första år på datasektionen gav hon sig in i styrelsen där hon satt som vice ordförande. Detta visade sig dock bara vara början och hon har sedan dess suttit i Kårfullmäktige under två mandatperioder och varit vice fanbärare. En av hennes största insatser för vår sektion kom dock under det senaste året, då hon som datas första Art Director etablerat IOR:s grafikergrupp Tag Monkeys på sektionen.

För hennes många insatser för vår sektion och spridande av en positiv stämning tilldelas Marie “Hime” Alexander hedersdeltat.

Emma Angermund

Emma Angermund började på vår fina sektion 2008 och var tidigt aktiv. Hon började sin bana genom sektionen i mottagningen 2009 som dadda. Året därpå blev hon lillasyster, vilket toppades genom att bli mottagningsansvarig storasyster 2011. Inte nog med det, Emma har dessutom suttit som KF-ledamot, varit aktiv i D-dagen, varit Vice fanbärare, suttit med i StuDs ledningsgrupp och inte minst suttit som styrelseledamot i D-rektoratet. Hennes outtröttliga engagemang i sektionen har visat sig gång på gång, och hon blev till och med vald till hedersmedlem i dÅre-staben för sin hjälp på pre- och afterskifesterna trots att hon inte deltog i själva resan. Det som toppar Emmas driv och vilja att hjälpa till, är hennes glada framtoning och lekfulla inställning. Hon duckar inte för svåra frågor, men framförallt gör hon allt för att skapa en bättre stämning runt omkring sig, om det så krävs en hårfärgning för att åstadkomma. Att hon tagit examen hindrar henne inte heller från att återkomma till sektionen men då som företagsrepresentant på diverse event.

För hennes driv, engagemang och vilja att göra Datasektionen till en bättre plats för alla dess medlemmar, väljer D-rektoratet att belöna Emma Angermund med sektionens finaste förtjänsttecken: Hedersdeltat.

Robert Welin Berger

Robert Welin-Berger var redan innan han blev vald till sektionslokalsansvarig kanske den mest aktiva medlemmen i metadorerna. När han sedan blev vald till Konglig Lokalchef gick han in med stort driv och engagemang. Han tar ansvar för att allting vardagligt i META ska fungera som det ska, och gör ett oerhört jobb i bakgrunden som få vet om och färre förstår. Det har länge stått klart att Robert genomför sitt uppdrag lång bortom vad som förväntas av en Lokalchef. Det är han som kommer när andra går, och därför har D-Rektoratet beslutat att tilldela Robert Welin-Berger hedersdeltat.

Frida Jansson

Frida Jansson är en glad, trevlig och öppen person med stort engagemang. Hon har sedan början gjort mycket stora insatser för vår sektion.

Engagemanget började redan 2010 inom mottagningen som dadda. Efter det var det styrelsen och sekreterarrollen som lockade. Därefter hoppade hon snabbt på nästa förtroendepost i studiebevakningen som PAS. Då mandatperioden ändrades satt hon endast ett halvår men nöjde sig inte med det utan valde att fortsätta ett år till.

Frida hör till en liten skara människor som suttit i styrelsen inte mindre än två mandatperioder. Efter ett år i styrelsen troddes det att engagemanget skulle minska och all fokus skulle läggas på studierna, så var inte fallet. Då sektionen var i stort behov av en kassör hoppar Frida in och räddar situationen med ännu ett år i styrelsen.

Frida Jansson har sedan start varit en person att räkna med; en person som alltid ställer upp när det behövs. För hennes mycket stora engagemang för vår sektion tilldelas Frida Jansson hedersdeltat.

Motiveringar till 2013 års mottagare

Alexander Solsmed

Hans brinnande engagemang och höga ambitionsnivå syntes redan under mottagningen 2009, då han beslutade sig för att göra en häststridsvagn under LQ-bygget. Engagemanget inom sektionen började 2010 då han valdes in i styrelsen som Ledamot för utbildningsfrågor.

Utbildningsfrågor, eller kanske bara mersmak för gratis fika, är något som han kom att fortsätt engagera sig inom då han gick på posten som Programansvarig student sommaren 2010. Som PAS visade han ytterligare prov på sitt otroliga engagemang genom att knyta starkare band med utbildningsansvariga på CSC samt driva genom många viktiga frågor angående D-programmet.

När han nästan burit färdigt fanan som Vice fanbärare, närmare bestämt under Valborgspubrundan 2011, och under kanske en del andra berusningsmedel kom hans nästa projekt att formas. Genom att slå sig ihop med Media stod det klart att Datasektionen skulle få medverka i sitt första spex sedan 2005. Han blev genom detta samarbete en av de riktiga pionjärerna inom att knyta kontakt med vår systersektion.

För hans otroliga öppenhet och engagemang, som kom att lägga grunden för vår sektions framtida relation med Media samt CSC, tilldelas härmed Alexander Solsmed hedersdeltat.

Andreas Tarandi

Redan vid den späda sektionsåldern av knappt ett år tog han på sig sitt första förtroendeuppdrag, som Konglig Lokalchef och ledare för den hedervärda gruppen ESCapo. Kanske verkade det som att det här med lokaler och studiemiljö var hans enda passion då han dessutom gick med i D-rektoratet som ledamot för studiemiljöfrågor, men så var det icke. Utöver lokaler så fanns systemutveckling alltid nära hans hjärta, och han har gjort stora insatser för sektionens datasystem.

Men det verkade ändå finnas utrymme för mer engagemang i hans hjärta. Orädd tog han på sig manteln som två år av ekonomerist i mottagningen, och sedan till slut rollen som ordförande för vår stolta sektion.

För hans insatser för vår sektion så tilldelas härmed Andreas Tarandi hedersdeltat.

Johan Stjernberg

Med sin positiva inställning och generellt peppa attityd tog han 2008 sektionen med storm. Hans engagemang i sektionen började liksom många andras som dadda i mottagningen, men det slutade inte där. Under hans år på data har han suttit som studienämndens ordförande och i kårfullmäktige som både ledarmot och suppleant. Han har jobbat hårt för att främja sektionens och våra medlemmars intressen hos både THS och CSC. Han var även med och gjorde ett otroligt jobb i team CSC och är delvis ansvarig till att vi idag har en sådan fantastisk sektionslokal. Men det har ändå alltid varit mottagningen som han har brunnit för. Som dadda, halvbror och till sist storebror 2012 har han gjort de mottagningar som han varit med i till några av de bästa någonsin.

För sina insatser och sitt outröttliga engagemang för sektionen tilldelas härmed Johan Stjernberg hedersdeltat.

Max Nordlund

Max Nordlund har sedan sin ankomst alltid arbetat för att Konglig Datsektionen ska bli en bättre plats för alla. Han har med en skinande idealism och ett innerligt rättspatos alltid talat och arbetat för alla medlemmars välgång, rättvisa och gemenskap.

Han har inom många av sektionens nämnder och organ kämpat mot ett av sektionens värsta monster - vår ekonominska styrning och bokföring. Med god framgång och sektionens långsiktiga bästa i åtanke har han lagt nya grundstenar för kommande generationer av dataloger att bygga på.

Mot bakgrund av hans heroiska ekonomiska arbete och villighet att alltid ta på sig en uppgift till tilldelas härmed Max Nordlund hedersdeltat.

Michael Hjortholt

Han började sitt korståg genom sektionen genom att direkt engagera sig i mottagningen, där han tog sig an vilsna nykomlingar och hjälpte dem att bli stolta sektionsmedlemmar. Något måste dock ha hänt, då han kommande år valde att vända sig bort från ljuset. Han avancerade fort inom de himmelska sfärerna, och blev snart ledare för mottagningens mörka sida.

Men han kunde dock inte fullkomligt dölja sin kärlek för det vita. Hans omättliga aptit för äventyr och bottenlösa kärlek för Konglig Datasektionen ledde honom till att grunda en av våra mest älskade traditioner: den årliga Åre-resan, sedermera känd som dÅre, något som han arbetat med och deltagit i flera gånger.

Som tack för allt han har gjort för sektionen, och många snöfyllda dagar för dess medlemmar, tilldelas härmed Michael Hjortholt hedersdeltat.

Victor Koronen

Victor Koronen har sedan han anlände till datasektionen engagerat sig i många av dess verksamheter. Han har målmedvetet och har med ett stadigt gott humör spritt mycket glädje omkring sig. Han har varit initiativrik, hårt arbetande och inte vart rädd för att kasta sig in i kamp med några av sektionens mest otacksamma problem.

Han har framgångsrikt och med bravur stridit upp för sektionens branta bokföringsberg. Han har oförtröttligt och skickligt bringat ordning i sektionens många websystem och med en stor värme deltagit under flera av sektionens mottagningar.

Mot bakrund av hans osjälviska engagemang och många tysta hjältedåd i sektionens namn tilldelas härmed Victor Koronen hedersdeltat.

Motiveringar till 2012 års mottagare

Charlie Lindviken

Charlie Lindviken började direkt 2008 med att engagera sig i Konglig Datasektionen och dess klubbmästeri, DKM. Efter att ha varit med i DKM i två år blev han klubbmästare 2010. Detta räckte inte för honom. Som Dadda i Mottagningen 2009, Lillebror 2010 och Drifvare 2011 har han gjort ett fenomenalt jobb. han är alltid full av energi, tar hand om de han jobbar med och ställer alltid upp när han blir tillbedd. Under flytten till META i våras tog han på sig en stor del av det arbete som ingick i flytten och byggde den nya baren nästan på egen hand.

Efter tre år i DKM, tre mottagningar och ett år som fanbärare kunde man tro att han skulle ha tröttnat på att lägga tid på sektionen, men icke - då tar han på sig att bli både projektledare för Vårbalen 2012 och marskalk för Jubileumsprojektet. Att ha en person som han på sektionen, som hela tiden tar på sig både nytt ansvar och nya poster är ovärderligt för sektionen och borde belönas.

Därför tilldelas Charlie Lindviken härmed Konglig Datasektionens finaste utmärkelse, Hedersdeltat.

Andreas Falk

Andreas Falk började 2009 på den stoltaste av sektioner på teknis, Konglig Datasektionen. Redan under våren 2010 tog han på sig posten som näringslivsansvarig där han gjorde ett ypperligt arbete. Därefter gick han vidare mot oanade höjder som ordförande 2011 för den stoltaste av sektioner på Teknis, Konglig Datasektionen. Samtidigt sökte han åter till näringslivsansvarig, men då det ansågs bli för mycket arbete att axla båda dessa tunga poster samtidigt så valdes han inte.

Men i oktober, strax efter sitt andra D-dagen, blev han officiellt åter vald då han i praktiken hade varit näringslivsansvarig sedan början av året. Under flytten med vår systersektion, Sektionen för medieteknik, arbetade han hårt tillsammans med sektionslokalsgruppen samt de båda styrelserna så att flytten gick väl. han har som väldigt driven person tagit sig an en hel del. Under 2011 lade han som både ordförande och näringslivsansvarig i princip all sin tid på sektionen.

Det råder ingen tvekan att han under sin tid synnerligen har verkat för sektionens bästa. Mot bakgrund av överstående tilldelas Andreas Falk härmed Hedersdeltat.

Motiveringar till 2011 års mottagare

Jonas Sundberg

Jonas Sundberg har sedan sin ankomst på KTH inte varit rädd för att engagera sig i sektionen och dess nyttonämnder. Han har ett långvarigt deltagande i ESCapo bakom sig och var själv Konglig Lokalchef under 07/08. Under 2007 passade han även på att vara doquis i mottagningen.

Under 2010 tog han på sig revisorposten och har genomfört den med galans. Hans ingående kännedom kring stadgar och föreningspraxis har varit ett stöd och rättesnöre för styrelsen. Vid sidan av revisorposten har han dessutom samtidigt varit ordförande för Valberedningen och suppleant i Kårfullmäktige.

Mot bakgrund till detta och hans förmåga att med ständigt engagemang och dedikerad kompetens ta sig an uppgifter utöver sektionens mest attraktiva prestigeuppdrag tilldelas Jonas Sundberg ett hedersdelta.

Egil Antonsen

Egil Antonsen började sin långa väg av sektionsengagemang som Dadda under Mottagningen 2007. Den glada stämningen under nØllningen måste ha gett mersmak för under läsåret 2008/2009 var han med i DKM och sedan dess har denne smålänning inte varit densamme.

Om hans småländska ursprung har något att göra med att han varit både ekonomiansvarig under Mottagningen 2008 och kassör 2009 är svårt att säga, men det som är säkert är att han axlat några av sektionsens tyngsta och mest otacksamma poster. Därtill har han under sin tid som sektionsordförande 2010 sett till att göra det inte så lilla extra arbetet för att börja lyfta den här sektionens juridiska tillstånd från det mörka träsk den legat begravd i under ett drygt årtionde, upp till ett respektabelt dito som faktiskt ger styrelser en chans på ansvarsfrihet.

Jo just det, det sista läsåret har han varit fanbärare och suttit i kårfullmäktige också.

Som tack för sitt starka arbete tilldelas Egil Antonsen härmed hedersdeltat.

Martin Frost

Han började sitt sektionsengagemang i mottagningen 2006. Året efter blev han prylmånglare på sektionen och fortsatte att vara aktiv i mottagningen i ytterligare två år. Inför mottagningen 2008 var Frost med och utvecklade det idag för mottagningen så viktiga verktyget STÖn. Han har därefter fortsatt att vara mycket delaktig i sektionens webbmiljö och har hjälpt till med alla sektionens idag aktiva webbprojekt. På sistone har han även utvecklat ett system som ska ersätta det nuvarande skuldhanteringsystemet.

Åren 2009-2011 har han även varit sektionshistoriker.

Som tack för sina insatser på sektionen och för att han alltid ställer upp när webbprojekt behövs tilldelas härmed Martin Frost hedersdeltat.

Pärham Fazelzadeh Hashemi

På KTH kan man plugga dagarna i ända om man så vill, men det finns mycket mer att göra här än så. Om någon tvivlar på detta kan man alltid fråga Pärham Fazelzadeh Hashemi. Under åren som gått sedan hans första stapplande steg på KTH 2006 har han hunnit med att föra sektionen och utbildningen flera steg framåt bl.a. genom sitt engagemang i styrelsen där han har suttit både som Vice Ordförande och Styrelseledamot för Sociala Frågor och Relationer. Han nöjde sig inte med att ha inflytande över sektionen och CSC utan har även spenderat flera timmar på kårfullmäktige och där sett till att det inte tagits alldeles för många tokiga beslut. När sedan de administrativa uppgifterna kunde vila och sektionen behövde hjälp på annat håll har Pärham också funnits med. Han har då sett till att göra allt från att snickra på ESCapen till att vara toastmaster på D-Dagssittningar.

Pärham har, utöver ovan nämnda engagemang, spenderat en hel del sommardagar med ansiktshår av finaste karaktär då han, efter att ha spenderat en sommar som ledsagande dadda, antog rollen som drifvare i tre år. Först som drifvarkött, sedan som Konglig Indrif och sist men inte minst som Konglig Öfverdrif 2010.

Pärham har, ända sedan han var med och tackade 2006 års mottagning med ett hejdundrande daddetack, sett till att man aldrig behöver oroa sig över att ha en tråkig stund om man är i hans närhet på KTH. För allt sagt ovan och mer blir Pärham Fazelzadeh Hashemi, nu ett par tårtor och brandlarm klokare än när han först kom till KTH, tilldelad Konglig Datasektionens hedersdelta.

Tobias Svensson

Tobias Svensson är väldigt glad och framåt och med honom med finns det aldrig några problem, bara utmaningar. Han började sitt engagemang inom näringslivsgruppen för att 2008 ta sig an posten som näringslivsansvarig. Under sin tid på posten ordnade han med en av de bästa D-Dagen dagarna hittills. Därefter gick han vidare till Vice ordförande 2009 och samma år var han även med som drifvare i mottagningen. 2010 satt han som projektledare för Studs. Utöver de år han har suttit vald på förtroende poster har han fortsatt sitt engagemang inom sektionens många grupper och varit till stöd för de som suttit valda som till exempel dÅre och Näringslivsgruppen.

Av dessa anledningar har D-rektoratet beslutat att tilldela Tobias Svensson ett hedersdelta.

Motiveringar till 2010 års mottagare

Mikael Gerdin

För hans engagemang och genuina insatser i Mottagningen, D-rektoratet och som Programansvarig student tilldelas Mikael Gerdin hedersdeltat.

Patrik Stenmark

För sitt gedigna engagemang för sektionens bästa och sina många insatser för sektionen, bland dessa insatser kan räknas lokalchef, klubbmästare, Mamma i mottagningen samt sitt Medverkande i Jubileet och skapandet av STÖn. Av dessa anledningar tilldelas härmed Patrik Stenmark hedersdeltat.

Joel Westberg

Joel Westberg är medlem av Konglig Datasektionen sedan 2005, och har under sina år på sektionen hunnit med allt och lite till. 2007 engagerade han sig i D-rektoratet som styrelseledamot för utbildningsfrågor. Och har sedan dess också varit en av sektionens kårfullmätkigeledamöter. 2008 gav han, som chefredaktör, ut det första nya numret av dBuggen på 4 år, detta samma år som var han med i mottagningstitel som Direktifdrifv. Hans tid som sektionsaktiv kulminerade 2009 då han axlade rollen som ordförande för den förnämsta av sektioner, en post där han gjort ett utomoderntligt arbete.

Han har varit en källa för inspiration och drivkraft och har med sin noggrannhet sett till att inte försumma någon del av sektionen, även om han kanske inte gjort sig vän med alla under resan gång. Utan denna person hade inte sektionen varit vad den är idag.

Mot denna bakgrund tilldelas Joel Westberg ett hedersdelta.

Pontus Walter

Under åren Pontus Walter varit medlem i Konglig Datasektionen har han varit engagerad i bland annat D-rektoratet, Mottagningen och Kårfullmäktige. Alla uppgifter han tagit på sig har han skött exemplariskt och helhjärtat.

Som tack för hans insatser och hjälp tilldelas Pontus Walter hedersdeltat.

Per Almquist

Fråga inte vad sektionen kan göra för dig utan vad du kan göra för sektionen är ord man kan tro att denna person har fått höra någon gång. En av de första stora rollerna Per Almquist axlade var PR-Chef där han bl.a. såg till att D-Dagen 2007 blev ett arrangemang att minnas. Engagemanget för näringslivet slutade inte där utan han har ständigt funnits med bakom kulisserna sedan han klev av posten.

Fortsatt har han även sett till att datautbildningen på KTH utveckls till det bättre genom sitt arbete både som styrelseledamot för utbildningsfrågor och som ordförande för studienämnden. Han har utöver detta bl.a. har varit med och anordnat ett hejdundrande 25-års jubileum och har varit med och dragit i sektionens alumniverksamhet, samt sedan årskiftet 2009/2010 representerat sektionen som fanbärare.

Med denna motivering tilldelas Per Almquist ett hedersdelta.

Motiveringar till 2009 års mottagare

Simon Habtemikael

Simon Habtemikael har länge varit ett av sektionens mest välkända ansikten. Efter en försiktig start som dadda i mottagningen kastade Simon sig strax efter det rakt in i sektionsengagemanget, och gick under den hösten så väl med i DKM som axlade rollen som Studerandeskyddsombud. Efter detta tog sektionskarriären verkligen fart och Simon kom under nästa år att genomföra en mottagning som Halvbror och även räkna pengar som Kassör, för att året därefter ta steget fullt ut och axla manteln som Sektionsordförande.

Allt detta till trots, är det kanske ändå inte för hans engagemang som Simon kommer att bli ihågkommen på sektionen. Många kommer att minnas Simon som den alltid lika glada, trevliga och ihärdigt skämtande killen som precis alla verkar känna. Simon är inte bara vän till sektionen, utan dessutom hela sektionens vän, och för detta är han väl värd ett hedersdelta.

Per-Anders Legeryd

Per-Anders Legeryd har visat att det går bra att vara engagerad, aktiv och omtyckt i Konglig Datasektionen utan att ha på sig overall eller vara studentikos. Med sina åtskilliga uppdrag och poster som bland annat representant i CSCs styrelse, programansvarig student och sekreterare har Per-Anders hjälpt till att förändra såväl vår utbildning som vår sektion. Per-Anders har länge varit vår naturliga länk till skolan och kanske är det därför han alltid lyckas föra fram vår vilja där och till rätt person på köpet. Som tack för allt han gjort och åstadkommit, tilldelar D-rektoratet härmed Per-Anders det finaste av sektionens förtjänsttecken.

Elin Rydberg

Elin Rydberg har under sina förhållandevis få år på Teknis hunnit med en hel del. Efter att först ha engagerat sig i DKM och DataTjej blev Elin inlurad i D-rektoratet som sekreterare. Efter att ha provat på hur kul det kan vara att skriva något tog hon sig an att försöka skriva något kul, och väcka till liv den dvalande dBuggen-redaqtionen i rollen som Chefredaqteur. Även om Elin till slut fick se sig besegrad av dBuggen, har hon underhållit sektionen på andra vis, bland annat som Drifvare, och under den gångna hösten som Konglig Indrif.

Poster i all ära, men mycket av Elins engagemang och arbete för sektionens bästa har skett bakom kulisserna. Med ett ständigt vakande öga på sektionen, och med sektionens bästa i åtanke är Elin aldrig rädd att dela med sig av sina åsikter till dem det berör. Med denna bild av Elin som bakgrund anser vi i D-rektoratet att hon har gjort sig väl förtjänt ett hedersdelta.

Simon Stenström

Simon Stenströms engagemang i sektionen började redan under hans allra första termin på KTH. Efter ett lyckat Daddetack valdes han snabbt valdes in i DKM, där han med åren kom att bli så väl Barmästare som Vice Klubbmästare. Efter ett år som Drifvare i mottagningen, kom Simon året därpå att överge piskan mot snuttefiltar och nappflaskor då han tjänstgjorde som Lillebror, och under det gångna året genomförde han även en mottagning som Storebror.

Simons engagemang sträcker sig dock längre än enbart de poster han suttit på. Alltid med sektionens bästa i åtanke framför han alltid sina åsikter på sektionsmötet, och ser till att alla nya studenter blir väl bemötta år efter år. För dessa enastående insatser tilldelas Simon härmed ett Hedersdelta.

Roger Ström

Roger Ström har hunnit med mycket under sin tid på Datasektionen. Hans sektionsengagemang började redan vid späd ålder, då han gick med i DKM där han senare kom att tjänstgöra som kassör. Hans ålder till trots tog han sig dessutom sig an uppgiften att odla en ståtlig mustasch som drifvare, något han till slut hade gjort hela 4 gånger när han i höstas genomförde mottagningen som Konglig Öfverdrif. Roger har dessutom tagit sig an en hel del roller med något lägre profil då han exempelvis bevarat sektionens historia som Sektionshistoriker, betraktat sektionen i stort som Revisor, burit hönan fagt som Vice Fanbärare samt bevakat studiemiljön som ledamot i D-rektoratet.

Med Rogers ihärdiga och långlivade engagemang som bakgrund anser vi i D-rektoratet att man med bred marginal kan säga att han synnerligen förtjänstfull verkat för sektionens väl, och är sålunda väl värd ett Hedersdelta.

Motiveringar till 2008 års mottagare

Mikael Auno

Mikael är en riktig klippa. När man behöver hjälp med något så kan man vara säker på att han fixar det på ingen tid alls, det kan vara allt ifrån att man behöver en till dadda till att datas servrar är nere. Mikael har engagerat sig i allt från mottagningen till att ha försvarat våra intressen i den där gruppen vars namn är så långt att ingen kommer ihåg det.

Frej Naimi-Akbar

Frej var en doldis på sektionen tills han plötsligt blev indragen som sekreterare i Drektoratet. Han har sen dess axlat ansvaret som ordförande och burit fanan högt under diplomeringar, promoveringar och Nobelmiddagen och även skrämt nollan som Konglig Jesus. I 3 års tid så representerade han vår älskade sektion i KF och gjorde ett ypperligt jobb under denna tid.

Jon Karlfeldt (Larsson)

Finns det något Jon inte har gjort? Han har varit Ordförande för Studienämnden och Sektionen, suttit i Kårfullmäktige, engagerat sig i spexet, varit involverad i Redaqtionen, Mottagningen som ond, ond, god, ond och avslutningsvis som Konglig Öfverdrif och säkert mycket, mycket mer. Hårt arbete ska belönas och det finns ingen bättre belöning än ett hedersdelta.

Motiveringar till 2007 års mottagare

Eskil Andréen

Eskil Andréen har varit en riktig tillgång för sektionen. Han har varit aktiv medlem av Qulturnämnden, dadda i två mottagningar och har som Lillebror hjälpt till att planera och utföra en mottagning. Utöver detta så har Eskil varit vice barmästare i DKM och har under det senaste verksamhetsåret axlat ansvaret som Klubbmästare. Som Klubbmästare har Eskil fått liv i en verksamhet som har legat på sparlåga i många år, både genom att öppna upp Klubbmästeriet men även genom att dra igång en kontinuerlig festverksamhet. Efter sig lämnar Eskil öppnare och mer levande Klubbmästeri. Det är mot bakgrund av detta som han tilldelas Hederdeltat.

Lorica Claesson

Lorica Claesson har inte gått den väg genom sektionsegagemang som så många andra har gjort, genom Mottagningen, Qulturnämnden eller DKM. Däremot har hon gjort en rejäl insats för sektionen som projektledare för DataTjej2007, sektionens i särklass ekonomiskt största projekt. Genom DataTjej2007 har hon satt Datasektionen på Sverigekartan och än en gång med bravur visat omvärlden att tjejer hör hemma på tekniska utbilningar. Denna prestation är väl värd ett Hedersdelta.

Erik Edstam

Erik har under drygt fem års tid utgjort en stabil punkt i Datasektionens tillvaro, och få har väl engagerat sig så i medlemmarnas studiemiljö och sociala situation som han. Bakom sig har han ett långvarigt förhållande med ESCapo, inkluderandes ansvaret som vice lokalchef, och en utdragen kärleksaffär med Mottagningen, där han började som dadda 2002 och slutade som Storebror två år senare. Han har också under tre av de fem år som posten existerat ansvarat för studiemiljöfrågorna i D-rektoratet, och nu slutligen även tagit på sig ansvaret som studerandeskyddsombud. Erik har sedan han kom till sektionen varit en trygg och säker resurs för oss alla, en person som man alltid kunnat vända sig till, och han kommer säkerligen att bli saknad när han tar examen. För sitt långa och djupa engagemang i sektionen är han väl värd ett hedersdelta.

Martin Nygren

Martin var länge en doldis på sektionen, men när han väl gjorde entré på engagemangsscenen så var det med buller och bång. Efter en försiktig start med att hålla talet till kvinnan på 2003 års vårbal så syltade Martin följande höst in sig ordentligt genom att i egenskap av regisseur försöka bringa liv i det avsomnade Dataspelet. Mycket tack vare Martins smått fantastiska insats kunde sektionen ett år senare för första gången på fem år glädjas åt en spexpremiär. Detta i sig hade räckt för att ge Martin en särskild plats i sektionens hjärta, men han var inte nöjd. Samma höst blev han dels invald i D-rektoratet som dess sekreterare, och dels i Mottagningen, som han året därpå blev ordförande för, som Konglig Öfverdrif. Under 05/06 var han också ordförande för själva Datasektionen och ledde den med bravur. Martin har en förmåga att engagera, att entusiasmera och att leda som sektionen och många av dess medlemmar har haft stor glädje av, och hans insatser är väl värda att premieras med ett hedersdelta.

Pehr Söderman

Pehr Söderman har under flera år engagerat sig i sektionen inom olika områden. Med poster så som vice studerandeskyddsombud, dadda samt kassör inom mottagningen, har han gjort sig känd som en handlingskraftig och godhjärtad datalog. Som revisor har han tappert gett sig i kast med den något skämda högen av kvarglömda revisioner och ringt land, rike och utrikes för att reda ut vad som tycktes vara outredligt. Han kommer att minnas av sektionen som den revisor som gav skäl för namnet och minnas som en revisor av dignitet. Med dessa meriter inom sektionen är han en välförtjänt bärare av Hedersdeltat.

Motiveringar till 2006 års mottagare

Henrik Fräsén

Henrik har ända från första början visat ett starkt engagemang för Datasektionen, och har en meritlista som få kan tävla med. Han började tidigt i IOR för att sedan utöka med PR-gruppen, en grupp han så småningom blev chef för. Dessförinnan hann han dock med att bli både dadda och sektionshistoriker. Som om allt detta inte var nog axlade han 2005 både chefredaqteursskapet för dBuggen och ansvaret som valberedningens ordförande. Efter att 2004 ha bytt mottagningsgren till drifveriet så tog han slutligen i år på sig det övergripande ansvaret för den verksamheten, i egenskap av Konglig Öfverdrif. Ja, Henrik har haft snart alla förtroendeposter på sektionen, känns det som, och även där han inte har haft ett formellt ansvar så har han varit närvarande och alltid bidragit med sitt engagemang, sina många idéer och inte minst sin humor. Han är i sanning en värdig mottagare av hedersdeltat.

Motiveringar till 2005 års mottagare

Johan Björling

Motivering borttappad.

Emil Stenström

Motivering borttappad.

Motiveringar till 2004 års mottagare

Martin Edquist

Martin Edquist är en riktig klippa när det gällar att få hårt jobb gjort. Han har tagit på sig kassörens något otacksamma arbetsbörda inte bara en, utan två gånger - för hela sektionen samt för dess 20-årsjubileum. När han var dadda fick han snabbt det tunga ansvaret att se till att allt som låter, lyser eller på annat sätt är elektriskt fungerar som det ska. Detta försökte han smita från 2003 genom att hoppa över till doqumenteriet, men sektionen tyckte att han var alldeles för duktig för att få slippa undan så lätt.

Vidare har Martin inte bara tagit hand om sektionens tillgångar, utan ocksåarbetat med att göra dem större, i PR-gruppen. Han har även lockat sektionensmedlemmar till skratt som redaktör för dBuggen och försvarat allas vår hedersom bärare av sektionens stolta fana. Ja, Martins såväl breda som djupaengagemang har i sanning varit förtjänstfullt.

Magnus Hult

Magnus Hult är ännu ett sånt där sektionsvrak som tycks bli inblandadi allt möjligt som kommer i hans väg. Han har tjänstgjort i såväl PR-gruppensom Informationsorganet, men framför allt har han gjort stora insatser för detsociala livet på sektionen. Han var den förste D-rektoratsledamoten med ansvarför sociala frågor och relationer och han har varit en aktiv och engageradklubbmästerist under flera år, under det senaste som Barmästare. Som20-årsjubileets festchef ställde han till med hejdundrande kalas och som pappai höstens mottagning kommer han säkert se till att nØllan mår riktigt bra påfest efter fest.

Men Magnus kan mer än bara partaja. Han kan också ha riktigt roligt - och framför allt se till att alla runt omkring honom har riktigt roligt. Få kan matcha det sinne för humor som Magnus gång på gång visat prov på, såväl i spexmanus som för intet ont anandes ESCapenhängare. Alla de glada stunder Magnus har skänkt oss förtjänar verkligen att belönas.

Andreas Mattsson

Andreas Mattsson inledde sitt sektionsengagemang mycket tidigt. Undersina fyra år på sektionen har han hunnit sitta i kårfullmäktige i tre och etthalvt. I två år har han arbetat för en bättre studiemiljö för datastudenterna,först som Lill-Sture och sedan som fullfjädrat studerandeskyddsombud. Under detgångna året har han slutligen tagit plats som ett av sektionens högsta höns,vice ordförande. Andreas har också under tre mottagningar varit en omtyckt ochhårt arbetande dadda.

Sammanfattningsvis så har Andreas aldrig tvekat att lägga ner all den tid och energi som sektionen begärt av honom. Han har alltid funnits på plats och kommeratt lämna ett stort tomrum efter sig när han lämnar oss nästa år.

Mark Peldius

Mark Peldius har under flera års tid varit djupt engagerad i åtskilligaför Datasektionen centrala verksamheter: PR-gruppen, Valberedningen,InformationsORganet och D-rektoratet. I styrelsen har han pliktskyldigt och medutomordentligt gott resultat suttit på de två mest krävande posterna, kassör ochordförande. Sammantaget gör Marks långvariga, breda och engagerade gärning förKonglig Datasektionen honom till en mycket välmeriterad mottagare av hedersdeltat.

Motiveringar till 2003 års mottagare

Robert Andersson

Robert Andersson har förtjänstfullt verkat på flera poster inom sektionen. Han har varit Sektionsordförande, vice Sektionsordförande och Studienämndsordförande. Förutom det har han varit aktiv inom flera nämnder och representerat Datasektionen i Kårfullmäktige under flera år. Under sina år på sektionen har Robert alltid hittat tid för sektionen för att förbättra, förändra och profilera den på alla möjliga sätt.

Tommie Gannert

Tommie Gannert har under flera år nu glatt sektionens medlemmar med diverse upptåg och generellt beteende. Som doqumenterist förknippas han med STÖN, som ivrig ESCapenhängare har han infört lite (hud)färg i andra ESCapenhängares liv och som dBuggenmedarbetare... tja vad ska man säga? Inget som bör fångas i text iaf. I övrigt har Tommie varit en stor resurs för många av oss sektionsaktiva. Alltid har ett småfinurligt leende dolt sig bakom tangentbordsslipsen och på ett rent magiskt sätt har han alltid löst de problem man bett om hjälp med. Slutsatsen är att en mer förtjänande mottagare av hedersdeltat får man leta efter.

Motiveringar till 2002 års mottagare

Magnus Axell

Magnus Axell har sedan han började 96 varit en glad och engageradsektionsmedlem. Han har under sin tid på sektionen hunnit vara galen, headbangande DKMare, klubbmästare som fick ta över DKMs ekonomiböcker under sitt år. Han har även skött diverse otacksamma uppgifter som att organisera skiftesgasquer, samt varit ekonomiskt ansvarig i andra sammanhang, som till exempel, mottagningen2001 och datakonferensen2001.

Han har även ihärdigt verkat för sektionens externa relationer, som vi Datakonferensen i Lund 2000, som fanbärare 2000-2001, och vid andrastudentfestligheter runt om i landet. Under 1999-2000 var han viceordförandeför sektionen och som sådan engagerade han sig i diverse kårfrågor försektionens räkning.

Magnus har alltid visat ett djupt engagemang för sektionsfrågor och ställt uppi urochskur med sin tid och sina åsikter, och diskuterat allehanda olika frågor.Det finns flera anledningar att förära Magnus Axell ett hedersdelta, men denfrämsta måste vara den här sistnämnda; att han ständigt, och alltjämt, bidrarmed sig själv och sin tid, till sektionen och dess medlemmar, närhelst de behöver.

Pontus Axelsson och Jonas Högberg

Pontus Axelsson och Jonas Högberg gladde oss på många sätt. Åt deras upptåg som drifvare har n0llan lett. När de roat D-osquarulda i flera spex har publiken skrattat sig helt perplex. Från dödlig giljotin och Nappes handförlust till dokusåpaproducenter med kraftig must, har Jonas och Pax visat sig va de dataloger som bör förses med den bästa av eloger. Trots sina ådrors teaterblod minns vi dem för deras väldiga mod, ack nej, nu blev det fel och inte rätt, vi minns deras värme och varma sätt. Sätt på dem deltat och skåla i rött, ropa hurra och pussa dem blött.

Anna Eriksson

Anna Eriksson har genom åren återfallit som dadda och förfallit som hängare.

Detta till trots har Anna för de flesta varit en genomjuste kompis som alltidställt upp i vått och torrt. Mest vått.

Anna har synts och hörts, på gott och ont, men alltid fått D-Osquarulda påglatt humör. Och bakom kulisserna har hon slitit som en varg för att vi andraska få så kul som det bara går. Hon genomled till och med ett helt år som sektionens sekreterare. Med bravur.

Annas främsta egenskap är dock att hon är en genuin Sigvard, kaxig och högljudd. MEN ALLTID med värme och glimten i ögat. Hennes närvaro i Escapen har många kalla vinterdagar höjt dess temperatur. Och säg den gasque eller pub då inte Anna varit med.

Anna är en sann D-Osqulda, alltså en god vän och allas kamrat. Allas vår hedersprick.

Josefin Hallberg

Josefin Hallberg Kommer Snart...

Maria Kruse

Maria Kruse har alltsedan hösten 1997 varit en omåttligt aktiv sektionsmedlem. Hon har tagit hand om allt från småsaker som att administrera Quintus decimas årskursmärken, till att som ordförande för Tjejkonferensen 2000 skapa en proffsig och genomtrevlig träff med landets kvinnliga och sektionens manliga dataloger. Hon har deltagit i DKMs alla upptåg samtidigt som hon till och med varit vice Konglig Lokalchef, tillika varit DKMs kassör ett år, samt sekreterare för Studieresan 2001.

Ja, listan av hennes engagemang har visat sig växa exponentiellt med avseende på tiden,inget mer nämnt, men inget glömt.

Vidare är Maria såväl återfallsdadda som återfallsdrifvare. Inte att förglömma alltannat hon såväl återfallit till och förfallit i.

Denna mer än väl meriterande bakgrund förbleknar dock när dOsquarulda betraktarMarias alltid lika glada leende och genomvänliga person. Hon har för många intebara varit en studiekamrat, en trevlig festpolare och glad upptågsfixare, utanockså blivit en evig vän.

Arvid Nilsson

Arvid Nilsson; Trots Arvids något blyga natur har han alltid funnitstillhands i Escapen. Att Arvid ett år var vice Konglig Lokalchef var ett alltigenomnaturligt val, Escapen är fortfarande Arvids andra hem.

Såväl gamla dataloger som alldeles nya, ja tidvis även den vedervärdige n0llan,finner sig väl till mods i Arvids sällskap.

Arvid belönas i första hand för sin genuina värme och charm. Men man får integlömma allt arbete han glatt slitit med till allas vår fördel.

Niklas Persson

Niklas Persson har varit väldigt aktiv sedan han kom hit till Datasektionen.Han har både varit Dadda, PR-chef och Studs ordförande.

Som medlem i PR-gruppen har jag haft nöjet att få arbeta under honom. Han jobbadehårt för Datasektionen. Det var under hans tid som PR-gruppen struktureradesvilket ledde till att D-dagen ökade från 13 till 40 företag. En stor bedrift!

Motiveringar till 2001 års mottagare

Daniel Westbom

Daniel Westbom har varit dadda, Kongl lokalchef, Spexdireqtuer, dadda,Prylmånglare, Hederlige Stures efterträdare, Prylmånglare, Sektionshistoriker,Valberedningens ordförande, dadda, Hederlige Stures efterträdare, fixat15-årsjubileum, mamma, med mera. Han har dessutom gjort det bra.

Motiveringar till 2000 års mottagare

Joakim Meldahl

Motivering borttappad.

Motiveringar till 1999 års mottagare

Christer Gessler

Christer Gessler har i tre år representerat Datasektionen ikårfullmäktige - två år som oberoende KF-ledamot och ett år som Studienämndensordförande, SNO. I fullmäktige såväl som på sektionen har han med engagemangtagit ställning och argumenterat i relevanta frågor. Han har dessutom underhela sin studietid deltagit i ESCapo, varav ett år som vice lokalchef; han haräven varit med i dadderiet ett år.

Patrick Grundler

Patrick Grundler har stor del i sektionens numera ekonomiska välståndefter många års arbete i PR-gruppen, bland annat som PR-chef. Han är dessutomgrav återfallsdadda med bland annat ett förflutet som Storebror. Och vad voreen databanquette utan ett förkör i Patricks regi.

Han är multipeldadda som blev Storebror på gamla dar, men kanske mest känd somPR-mannen nummer ett på sektionen. Patrick har gjort enormt mycket för sektionen,känner vid det här laget hela personalen på Martin Ohlsson till förnamn, menförtjänar ett hedersdelta mest för att under alla år varit en toppenkompis.(Vi tackar för införandet av den nya måttenheten Grundler. Nu vet alla ifortsättningen hur mycket man måste dricka för att få en backbot.)

Helena Holmgren

Helena Holmgren är flerfallig vallare av n0llan och sektionensförsta Storasyster. Första Chefsåsnan i D-rektoratet, ordförande förDatas Damer och uppstyrare av sektionens seniorverksamhet. Helena har gjortbra mycket för sektionen och allt med ett strålande positivt humör. Härborde det kanske stå något pinsamt att bevara till eftervärlden, men vi harinte hittat en enda liten sak. En bedrift bara det!

För att med ständigt gott humör haft ett genom åren stort engagemang isektionen. Från Chefsåsna via vice ordförande, där hon gjorde ett rejältryck med seniorverksamheten, till att efter fyra år i dadderiet slå tillmed att bli sektionens första Storasyster.

Mikael Stralje

Mikael Stralje har under alla sina tre år i dadderiet varit enpositiv kraft med full (obs! ordvits) kontroll. Som PR-chef har han säkratsektionens finanser och han har varit en engagerad ordförande för sektionen.Kort och gott, Mikael har gjort mycket för sektionen, men ändå aldrig dragitsig för att höja glaset till en skål.

Motiveringar till 1998 års mottagare

Niklas Lindholm

Niklas Lindholm har under sin tid på Teknis så som mycket fåandra lagt ner ett stort engagemang och en mycket stor arbetsinsats försektionen och dess medlemmar. Trots att han har bidragit stort till deallra flesta studentikosa och seriösa aktiviteterna inom datasektionenunder de senaste fyra åren är det inte denna kvantitet som är huvudmotiveringen.Det är snarare att alla de uppgifter han tagit på sig har bragts i hamn påett utomordentligt bra sätt. Mer än hos någon annan har man kunnat lita påatt ett påbörjat arbete verkligen slutförs.

Martin Hansson

Martin Hansson har varit engagerad i mycket av Sektionens verksamhet,bland annat som klubbmästare. Under denna tid har han lagt ner både tid ochsjäl på att legalisera sektionens svartpubar. Han har med framgång bråkat medkommunen och miljövårdsförvaltningen och sett till att Datasektionen tillsammansmed Flygsektionen är de första sektionerna på Campus med utskänkningstillstånd.

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg har under hela sin tid på KTH lagt ner väldigt myckettid på Datasektionen. Både som prylmånglare, lokalchef, dadda och ordförandeoch alltid på ett glatt och trevligt sätt. Fredrik är en av de som verkligenslitit för att göra ESCapen till en av campus trevligaste sektionslokaler,vilket den idag är.

Motiveringar till 1997 års mottagare

Tomas Nilsson

Motivering borttappad.

Staffan Gustafsson

Motivering borttappad.

Olof Lindholm

Motivering borttappad.

Motiveringar till 1996 års mottagare

Tomas Nord

Tomas Nord har envetet och oförtröttligt engagerat sig i de flestadelar av sektionen. Han är mångfaldig ESCapist, dadda och spexare. Tomas äräven fd sektionskassör, PR-gruppsmedlem och reseledare för Studieresan 1996.Alla dessa meriter talar för det faktum att Tomas inte bara gör sitt och tackarför sig, utan istället oförtröttligt fortsätter sitt engagemang.

Stina Leijonhufvud

Stina Leijonhufvud har sedan hon började på Data engagerat sig enormti sektionen. Nämnas kan engagemang som Sektionens Ordförande, PR-chef, DKM:are,Dadda, Faster, Fanbärare, Sångledare och Studieresans Ordförande, ja listan kangöras lång. Stina genomför alltid sina uppdrag på ett ansvarsfullt och positivtsätt. Hon tvekar aldrig att lägga ner sin tid på sektionen.

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson har under sin tid som Kongl Lokalchef åter byggt uppvår sektionslokal. Utan Patriks slit och kämpande skulle inte ESCapen ha varitvad den är idag. Patrik har dessutom som mångfaldig dadda mottagit n0llan medglädje och entusiasm.

Motiveringar till 1995 års mottagare

Helena Englund

Helena Englund har engagerat sig i sektionen bla som kassör ochIOR. Hon har dessutom startat kören Cerise Siren, där hon även varkörledare under många år. På sektionsmötena har Helena varit en aktivdeltagare. Hon har inte bara debatterat och kommit med idéer tillförbättringar utan även drivit igenom sina idéer.

Johan Runnedahl

Johan Runnedahl har varit mycket engagerad i sektionens verksamhet.Han har varit en outtröttlig idéspruta till hur vi kan förbättra vår sektion,och har dessutom orkat genomföra sina idéer. Han har också under året fåttPR-gruppen att fungera, och därigenom etablerat kontakter mellanDatasektionen och näringslivet.

John Berg

John Berg har under sina år på KTH gjort oerhört mycket på sektionen.Trots att han inte valts till några tunga sektionsposter har han ändå valt attengagera sig i de flesta delarna av sektionens verksamhet. John har alltidutfört det han åtagit sig på ett klanderfritt sätt. Det bör också nämnas attdet var John som gjorde vår fina sångbok.

Björn Sjöstrand

Björn Sjöstrand har verkat för sektionen på ett sätt som kanske intesynts så mycket utåt. Han har varit redaktionsmedlem i Dbuggen, samt betyttoerhört mycket för att få mottagningen att fungera på ett mycket bättre sättän tidigare. Dessutom har Björn alltid granskat och debatterat sektionensverksamhet på ett kritiskt och positivt sätt.

Motiveringar till 1994 års mottagare

???

Motiveringar till 1993 års mottagare

???

Motiveringar till 1992 års mottagare

Carl-Johan Graufelds

Carl-Johan Graufelds har som multipel-dadda och storebror variten bidragande orsak till nollningens höga klass. Han har som sekreterarevarit lika ordentlig som han har varit trevlig mot sina medteknologer.Förutom att ha varit en sekreterare att lita på har han också själv variten föredömlig medteknolog.

Eva Skoglund

Eva Skoglund har som SNO byggt upp ett stort och väl fungerandekontaktnät. Hon har också varit en föredömlig SkRep samt vallat stackarsnollan.

Åke Järvklo

Åke Järvklo har under många år lagt ner ett stort intresse påalla de stora och små frågor som berör vår sektion. Han har även genomsitt arbete i DKM sett till att D-teknologen fått sitt ölbehov täckt.

Lars Pechan

Motivering borttappad.

Jan Garefelt

Motivering borttappad.

Motiveringar till 1991 års mottagare

Magnus Hulthén

Magnus Hulthén har format delar av sektionens kulturella aura och har fungerat somkunskapsbas gentemot sina sektionskamrater. Hans obegränsade engagamang i sektionsarbetet,med ett antal tunga poster bakom sig, är ett föredöme för kommande D-teknologer.

Johan Arvidsson

Johan Arvidsson har idogt kämpat för sektionens bästa och själv tagitinitiativet och medverkat i att saker och ting har blivit utförda. Han haräven varit en av stöttepelarna för Dadderiverksamheten 1989 och 1990, där hanhade full kontroll över läget.

Johan Wåhlin

Johan Wåhlin hann knappt komma in på Datatekniklinjen förrän han satteigång med att lägga ner ofantligt mycket tid på en uppsjö olika aktiviteter somgynnat sektionen. Som medlem i 5-års jubiléumskommitéen, Chefredaqteur -89, ArmuD-90 och en rad andra arbeten har vi sett honom fara omkring som en "glad" skottspole.

Peter Nemeth

Peter Nemeth har under en längre tid slitit med att förmedla och tatill vara D-teknologernas studierelaterade intressen, och har byggt en grundför studienämnden. Som representant i UFND, aktiv i mottagningen och inte minstSNO-89 har han varit varit till stor hjälp för sina sektionskamrater.

Motiveringar till 1990 års mottagare

Thomas Bill

Thomas Bill har med sin personlighet bidragit till att ge sektionenett gott anseende i vida kretsar. Han har bland annat figurerat i mottagningen,diverse nämnder och institutionsstyrelser samt sist men inte minst kämpat försektionens sak på kåren, bland annat som SUO 1988.

Peter Franzén

Peter Franzéns värv inom såväl drifveriet som dBuggen gör sig än idaggällande. Han har på ett förtjänstfullt sätt fullgjort alla sina åtaganden varavförutom ovan nämnda även D-Rektoratsarbetet kan nämnas.

Rudolf Hersén

Rudolf Hersén är en tålig slitvarg som uträttat ett rejält arbete.Såsom aktiv i DKM och mottagningen har han starkt bidragit till att öka trivselnför sektionens medlemmar.

Anne Laurell

Genom sitt tålmodiga slit på olika sektionsposter har Anne Laurelluträttat mycket som kommit Datasektionens medlemmar till nytta.

Bertil Lundell

Bertil Lundell har bidragit till att Datasektionens mottagninglyckats bibehålla sitt rykte som världens kanske bästa mottagning.Därutöver har hans profil funnits till beskådande på ett otal poster påsektionen, alla skötta på ett föredömligt sätt.

Kristina Nedlich

Kristina Nedlich har inte bara varit aktiv i mottagningenutan också i egenskap av SVL hjälpt vilsekomna D-teknologer intrassladei teknis byråkratiska värld. Hon har även varit en av krafterna bakomjubiléet 1988, och dessutom under stundom förevisat hur en mästarinnahäfver en pilsner.

Motiveringar till 1989 års mottagare

Robert Edin

Motivering borttappad.

Anette Gunnarsson

Anette Gunnarsson har som sektionens "ständige sekreterare"och sedemera vice.ordförande varit ett ansikte utåt. Hon har varitaktiv på sektionen.

Väinö Hassinen

Motivering borttappad.

Mats Hernvall

Motivering borttappad.

Ari Sahlsten

Motivering borttappad.

Erik Wåhlin

Erik Wåhlin är en idéspruta som med sin personlighet harverkat för sektionen. På de poster som han har haft, allt ifrånT.Ö.N.T till ARMU, så har hans humor och idérikedom varit tillgagn för hela sektionen.

Motiveringar till 1988 års mottagare

Patrik Anderson

Patrik Anderson har varit en drivande kraft i arbetet att skapa sektionsanda och dito traditioner. Han har dessutom i sin egenskap av Kongl. lokalchef ordnat två stycken sektionslokaler att sektionen.

Kjell Lundesten

Kjell Lundesten har på ett förtjänstfullt sätt startat och format Datasektionens klubbmästeri. Denna livskraftiga nämnd har sedan dess glatt sektiones medlemmar med ett otal olika engagemang, varav dagens vårbal är ett bra exempel.

Henrik Syk

Vi som varit närvarande vid andra sammanhang än undervisning vet alla vilket enormt arbete Henrik Syk har lagt ner på sektionen.

Mia Agrell

Mia Agrell har genom sitt idoga arbete inom nämnder och styrelser och i sin egenskap av både SNO och SVL på ett genuint sätt fört fram de tankar och åsikter som finns förankrade hos Datasektionens medlemmar. Hon är dessutom innehavare av en Harley Davidson i sektionens färg.

Jerker Andersson

Jerker Andersson har genom ett idogt arbete bl. a. som initiativtagare till Datasektionens särskilda kommité och organiasatör av Quarnevalens grillparty 1987 bidragit till att ge Datasektionen ett gott anseende i stora kretsar.

Jesper Lundh

Jesper Lundh har förtjänstfullt verkat på flera poster inom sektionen och har på dessa genom sitt engagemang bidragit till att skapa Datasektionen ett ansikte utåt.

Johan Palmkvist

Med initiativkraft och framförsikt samlade Johan Palmkvist den skara av kulturellt och humoristiskt begåvade teknologer som skapade sektionstidningen D-buggen, vilken snabbt blev en av de bättre publikationerna som står att finna på KTH.

Björn Gambäck

Björn Gambäck har aktivt verkat inom många av sektionens nämnder. Han har dessutom med engagemang och uthållighet fört fram Datasektionens sak i bl.a. Studienämnden, UFND, Kårstyrelsen och kårfullmäktige.

Hillevi Gavel

Genom sitt dagliga arbete och med gott humör strävar Hillevi Gavel efter att skapa en trivsam miljö för sektionens medlemmar, vilket är ett enormt arbete i det tysta.

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro har det otacksamma värvet att utskänka de förnödenheter en teknolog kräver för sin dagliga kunskapsinhämtning. Detta har han gjort med en flit och entuiasm som har gått långt över förväntan och behov.

Wolfram Meyer

Wolfram Meyer har med sitt lätttillgängliga sätt och sin personlighet satt en egen profil på de poster han har innehaft på sektionen. Trots att det har hänt att andra engagemang har blivit lidande har han alltid haft tid och ork för sektionsarbete.