The orders of the Computer science chapter

På Datasektionen finns tre ordnar, benämnda “Storasyskon Emeritus”, “Kassör Emeritus” och “Ordförande Emeritus”.

Som bevis på medlemskap i någon av Datasektionens tre ordnar bärs respektive ordens ordenstecken.

Storasyskon Emeritus

Medlemskap i Storasyskon Emeritus-orden tilldelas de Storasyskon som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

Ordenstecknet för Storasyskon Emeritus består av en störtad femuddig stjärna i cerise med ett fält i silver bestrött med ett svart delta omgivet av en lagerkrans.

Agnes Åman, Untricesima 2016
Björn Englesson, Tricesimus 2015
Anna Olsson, Undetricesima 2014
Fredrik Bystam, Duodetricesimus 2013
Johan Stjernberg, Vicesiums Sextus 2012
Emma Angermund, Vicesimus Sexta 2011
Simon Lundmark, Vicesimus Quintus 2010
Sofie Björk, Terius Vicesima 2009
Simon Stenström, Tertius Vicesimus 2008
Anna Atmer, Undevicesima 2007
Martin Doktár, Unvicesimus 2006
Angelica Diehn, Vicesima 2005
Erik Edstam, Undevicesimus 2004
Karin Björkman, Septa Decima 2003
Tomas Weber, Sextus Decimus 2002
Henrik Janhagen, Quintus Decimus 2001
Andreas Skoog, Quintus Decimus 2000
Helena Holmgren, Dodecima 1999
Patrick Gründler, Dodecimus 1998
Stefan Olofsson, Tertius Decimus 1997
Fredrik Stridsman (Sandberg), Dodecimus 1996
Staffan Gustafsson, Undecimus 1995
Fredrik Winberg, Decimus 1994
Peo Orvendal, Nonus 1993
Jan Garefelt, Octavus 1992
Björn Rhoads (Gahm), Septimus 1991
Carl-Johan Graufelds, Sextus 1990

Kassör Emeritus

Medlemskap i Kassör Emeritus-orden tilldelas de Kassörer på Datasektionen som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

Ordenstecknet för Kassör Emeritus består av en störtad femuddig stjärna i grönt med ett fält i svart bestrött med ett cerise delta omgivet av en gyllene lagerkrans.

Ludvig Hagberg, Undetricesimus 2015
Filip Shulze, Tricesimus 2014
Frida Jansson, Vicesimus Septa 2013
Victor Koronen, Vicesimus Septus 2012
Max Nordlund, Duodetricesimus 2011

Ordförande Emeritus

Medlemskap i Ordförande Emeritus-orden tilldelas de Ordförande på Datasektionen som förtjänstfullt arbetat under en hel mandatperiod.

Ordenstecknet för Ordförande Emeritus består av en störtad femuddig stjärna i guld med ett fält i svart bestrött med ett cerise delta omgivet av en gyllene lagerkrans.

Valspråk: Det är faktiskt vi som bestämmer.

Henrik Johansson, Untricesimus 2016
Lovisa Runhem, Tricesima 2015
Jacob Sievers, Undetricesimus 2014
Petter Djupfeldt, Vicesimus Septus 2013
Andreas Tarandi, Vicesimus Sextus 2012
Andreas Falk, Vicesimus Septus 2011
Egil Antonsen, Vicesimus Quartus 2010
Joel Westberg, Tertius Vicesimus 2009
Fredrik Jäfvert, Dovicesimus 2008
Simon Habtemikael, Dovicesimus 2007/2008
Jakob Bergendahl, Unvicesimus 2006/2007
Martin Nygren, Undevicesimus 2005/2006
Frej Naimi-Akbar, Vicesimus 2004/2005
Jon Karlfeldt (Larsson), Undevicesimus 2003/2004
Mark Peldius, Septus Decimus 2002/2003
Robert Andersson, Quintus Decimus 2001/2002
Josefin Hallberg, Quinta Decima 2000/2001
Joakim Meldahl, Sigvard 1999/2000
Mikael Stralje, Tertius Decimus 1998/1999
Fredrik Sandberg, Dodecimus 1997/1998
Caroline Berg von Linde (Silfverryd), Undecima 1996/1997
Staffan Gustafsson, Undecimus 1995/1996
Stina Leijonhufvud, Decima 1994/1995
Per-Ola Orvebdal, Nonus 1994
Måns Tånneryd, Septimus 1993
Johan Wåhlin, Sextus 1992
Christian Jendeberg, Sextus 1991
Lars Pechan, Sextus 1990
Bertil Lundell, Quartus 1989
Anne Laurell, Quarta 1988
Jesper Lundh, Sequndus 1987
Lotta Eriksson, Sequnda 1986
Niklas Gustafsson, Primus 1985
Anette Keisu (Andersson), Prima 1984
Dan Ståhlberg, Primus 1983/1984