Honorary member

An honorary member is a person that has especially supported the chapters interests and aspirations. To nominate a honorary member a motion is sent to the d-Directorate with a motivation, so that it can be brought up on the next chapter meeting for decision.

Members

 • Örjan Ekeberg, Programansvarig Datateknik, 2019
 • Helen Lindkvist, Student counselor Media technology, 2015
 • Alicja Lissenko, Student counselor Computer science, 2015
 • Kjelle och Heidi, Wardens, 2015
 • Lena Edvardsson, 2013
 • Stefan Nilsson, 2013
 • Henrik Eriksson, 2012
 • Britt Isaksson, Student counselor Computer science, 2008
 • Stefan Arnborg, Program responsible Computer science, 2005
 • Inger Larsson, Head of offices, 1997
 • Yngve Sundblad, former Prodekanus, 1988
 • Stefan Östlund, Electrical engineering, 1983
 • Katrin Rosenqvist, Engineering physics, 1983
 • Johan Groth, Engineering physics, 1983

Örjan Ekeberg

Örjan Ekeberg har varit programansvarig i flera år och aktivt arbetat med att förbättra programmet för oss alla. Han har alltid haft studenternas bästa i åtanke och gjort allt han kunnat för att få skolsammanslagningen att bli så bra som möjligt. Han har även ställt upp för Mottagningen i flera år och firat sina bemärkelsedagar med oss. Med detta kan man utan tvekan säga att Örjan förtjänar vara hedersmedlem hos Datasektionen.

Helen Lindkvist och Alicja Lissenko

Våra studievägledare gör helt otroligt mycket för att hjälpa sektionsaktiva studenter med att få studierna att gå ihop. De förtjänar ett tack.

Kjelle och Heidi

Vissa är bättre än andra.

Lena Edvardsson

Beskrivning saknas.

Stefan Nilsson

Beskrivning saknas.

Henrik Eriksson

✟ 2017-07-27

Henrik Eriksson har i många års tid varit en nära vän till sektionen. Han har bland annat ställt upp för sektionens Mottagning ett otal gånger, hållt sci-fi-föredrag i ESCapen, delat ut böcker samt deltagit i många andra aktiviteter vid sektionen. Dock har sektionen framförallt Henrik att tacka för hans goda pedagogik och inspirerande engagemang i de många kurser han hållt för oss dataloger genom åren. Henrik är alltid öppen, glad och trevlig mot oss studenter samt har alltid vårt bästa i åtanke. Att han fortsätter göra sitt yttersta för att få undervisa för oss trots att rektorn ignorerat våra demonstrationer och sagt upp honom på grund av hans ålder säger en hel del. Kort sagt är Henrik en nära vän som sedan länge förtjänar att bli hedersmedlem.

Britt Isaksson

Britt 'Bitte' Isaksson, har under ett antal år varit den man vänder sig till när man har problem med sin utbildning. Många ledsna dataloger har förtvivlat sökt sig till kansliet, men med glada steg gått därifrån efter ett samtal med Bitte. Men inte nog med det, Bitte har även glatt ställt upp i mer studentikosa sammanhang, och hjälper gärna till med så väl mottagningen som annat. Att hon alltid glad och hjälpsam mot alla frustrerade Dataloger gör Bitte mer än väl förtjänt av ett hedersmedlemskap.

Stefan Arnborg

✟ 2023-10-29

Stefan Arnborg har varit programansvarig för D-programmet i drygt 10 år och därigenom starkt engagerad i programmets kvalitet och utveckling. De utmärkta möjligheter vi har att påverka vårt program är till stor del hans förtjänst. Därför kan man utan tveka hävda att Stefan Arnborg synnerligen främjat sektionens intressen.

Inger Larsson

Inger Larsson har i egenskap av världens troligen mest godhjärtade människa alltid ställt upp för Konglig Datasektionen. Hon har både i sitt arbete som kanslichef och privat ställt upp med tid och pengar för sektionens bästa. Inger Larsson har alltid en minut över för den som behöver henne.

Inger Larsson skall dessutom premieras för sina enastående skådespelarinsatser i "Den svarta filmen" (1995) och i diverse mottagningsaktiviteter genom åren.

Kort sagt är Inger Larsson Datasektionens ständige vän och har sedan länge förtjänat åtminstone ett hedersmedlemskap.

Yngve Sundblad

Yngve Sundblad var en av de drivande krafterna bakom Datatekniklinjens tillkomst på KTH. Han har därefter verkat som Linjenämndens ordförande samt Prodekanus. Han utnämndes till Hedersmedlem, i samband med Konglig Datasektionens 5-års jubiléum, som ett bevis på vår uppskattning av hans genuina engagemang för Datatekniklinjen genom åren.

Stefan Östlund, Katrin Rosenqvist, Johan Groth

Johan Groth, Katrin Rosenqvist och Stefan Östlund var på skilda sätt aktiva i samband med Primus mottagning och grundandet av Kongliga Datasektionen. De blev Hedersmedlemmar av Konglig Datasektionen på dess konstitutionerande SM i oktober 1983.