Val på Val-SM 2020

Valet har öppnat! Nominera eller kandidera på val.datasektionen.se

Infomöte med direqtionen för METAspexet

Har du funderat på att bli direqteur för METAspexet? Vet du inte riktigt vad jobbet innebär?

Vi i direqtionen för METAspexet 2020, Anton och Felix, bjuder in till ett infomöte där vi berättar lite mer om vad en gör som projektledare för ett spex och där ni kan ställa frågor till oss. Det är även ett bra tillfälle att se vilka andra som är intresserade och kanske hitta någon att kandidera tillsammans med.

Mötet kommer att hållas tisdag 7:e april kl 17:30 på Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/172325236

KF-val öppet för röstning

Det är dags för THS medlemmar att välja representanter till Kårfullmäktige: den högst beslutande gruppen inom THS. Rösta senast 12 april 23:59 på ths.kth.se/vote

Viktig information angående omtentor i april

Mot bakgrund av covid-19 kommer justeringar att göras gällande omtentamensperioden 14–17 april.

Målet är att examinationsformen för omtentamen ska likna ordinarie examination i största möjliga mån, samtidigt som den ska vara möjlig att genomföra digitalt på distans med de tekniska lösningar som KTH har tillgängliga.

Följande justeringar görs:

Tiden för tentamensanmälan förlängs till 2020-03-30 kl. 24:00. Enbart studenter som har anmält sig före deadline kommer tillåtas tentera. Plussning kommer inte vara tillåtet denna omtentamensperiod.

Tentamen kan komma att genomföras som hemtentamen med inlämningsuppgifter eller quizzar i Canvas. Vissa salstentor kan komma att ersättas med muntlig tentamen via Zoom. Andra alternativ är att examinationen utformas med inlämningsuppgifter eller quizzar i Canvas samtidigt som studenter, lärare och tentamensvakter är uppkopplade med kamera och ljud till ett webbmöte i Zoom.

När anmälan stängt kommer examinator att kontakta alla studenter som anmält sig för att meddela hur examinationen kommer att utformas. Detta gäller även studenter med kompensatoriskt stöd.

Alla frågor gällande IT-stöd hänvisas till IT-support: https://kth.se/student/kth-it-support

Glöm inte att hålla dig uppdaterad via https://kth.se/corona

Länk till Revisions-SM

Länken är: https://kth-se.zoom.us/j/319121315

Vänliga hälsningar D-rektoratet

Förvaltningsrevisionsrapport till Revisions-SM

Förvaltningsrevisionsrapporten till Revisions-SM finns att läsa här.

Angående utförande av Revisions-SM

Det är snart dags för Revisions-SM. Mötet kommer ske digitalt via programvaran Zoom. En länk till Zoom mötet kommer att publiceras i detta inlägg samt mötets facebookinlägg klockan 17:00 den 26:e mars.

Med vänliga hälsningar, D-rektoratet.

Need for experts in online software tools to aid epidemiologists - urgent

Erbjudande om att hjälpa till med mjukvaruverktyg för att lösa covid-19-epidemin:

Dear all,

Please forward to persons you think suited.

I started working with Nele Brusselaers, Associate professor of clinical epidemiology, team leader at the Centre of Translational Microbiome Research at KI.

There are very few epidemiological models available on COVID19 outbreak and people typically have their own home tools of sorts.

We see a need in getting online software tools for people to use in different settings.

  1. We are looking for expertise to do this.
  2. We are trying to model and publish on the outbreak in Sweden - Swedish authorities (as one of few countries) do not release key information. There is a need for transparency.

Please identify one or few persons that could help with this kind of immediately. This innitiative started yesterday night, so prepare for a non-structured organisation of this in a near future.

It would be great to have a Telco soon - there will probably be one at 14h00 with some of the persons involved.

Best greetings, Wouter <[email protected]>

DM imorgon

Hej alla medlemmar, vi i styrelsen har beslutat hur vi ska göra imorgon på DM. Det vi kom fram till är att det kommer finnas möjlighet att närvara fysiskt, men vi rekommenderar att närvara digitalt. Tiden är den samma som kallelsen angav. Styrelsen kommer vara representerad fysiskt imorgon men mötet kommer huvudsakligen ske digitalt, det är även digital närvaro som vi förespråkar. För att närvara på mötet imorgon så skickar man ett meddelande till [email protected] så får man en zoom/regellänk, eller så dyker ni upp fysiskt. Vänliga hälsningar D-rektoratet.

Angående det nya coronaviruset (covid-19)

Utlåtande från D-rektoratet angående verksamheten

På grund av omvärldsläget till följd av viruset covid-19 (coronavirus) har D-rektoratet beslutat följande:

  • Alla större eller långa evenemang, pubar och gasquer som arrangeras inom ramen för sektionens verksamhet ställs in tills vidare.
  • Vi avråder alla nämnder och projekt från att bedriva fysisk verksamhet i META, på KTH Campus eller på annan plats. Däremot uppmuntrar vi digital verksamhet.
  • Om fysisk verksamhet genomförs måste FHM:s rekommendationer för sammankomst följas.
  • Stäm av med Drek innan nya utlägg eller inköp görs.
  • Vi uppmanar alla som har förkylnings- eller influensasymtom (luftvägssymtom, hosta, feber etc.) att stanna hemma.

Varför har vi tagit det här beslutet?

Uppdateringar om utbrottet av covid-19 sker kontinuerligt och vi vet inte vad nästa steg är. Vi har valt att agera på den information vi har från KTH, THS och Folkhälsomyndigheten. Enligt FHM ökar risken för smittspridning med stora antal deltagare och långvariga evenemang, såsom pubar och sittningar. Vi vet inte hur läget kommer att utvecklas. Därför vill vi vara försiktiga med nya utlägg eftersom arrangemang kan komma att ställas in.

Den sociala pressen. När vi arrangerar ett evenemang är rädslan för att missa det säkert något som spelar in för många medlemmar. Någon kanske är lite sjuk, men man vill inte missa sittningen och går ändå. Den typen av resonemang gör människor och vi vill inte uppmuntra till den sortens beteende i dagsläget

Beslutet har varit otroligt svårt att fatta och det är många faktorer som har vägts samman för att ta det här beslutet.

Vi kommer kontinuerligt ta ställning till hur vi ska agera med grund i det rådande tillståndet.

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta D-rektoratet via [email protected].

Information från Programansvarig ang. COVID-19.

Ifall ni missat vår programansvariges meddelande angående distansundervisning kan ni läsa det nedan.

"Kära CDATE-studenter

I linje med KTH:s riktlinjer rörande covid-19 pågår ett arbete inom programmet för att, med fokus på de kurser som startar nu eller pågår i period 4, försöka tillfälligt flytta undervisningen i viss utsträckning online med digitalt innehåll och aktiviteter. Just nu rekommenderas att 'kurser över 100 deltagare erbjuda distansundervisning eller andra undervisningformer som undviker samling i stora grupper (och alltså inte ställa in den ordinarie undervisningen). I mindre kurser skall detta ske när helst detta är praktiskt möjligt.'

Snart kommer ni att få mer konkret information från kursansvarig personal.

För den senaste informationen från KTH gällande spridningen av covid-19 vänligen besök kth.se/corona.

Pawel Herman, PA för CDATE"

KF-ansökan

Fram till och med den 16:de mars kan man kandidera till THS kårfullmäktige. THS är hela KTHs studentkår och omsätter ca 40 miljoner kr per år. Som KF-ledamot är du med och representerar Datasektionen genom att diskutera fram och rösta i beslut som rör hela THS.

Om du är intresserad gå in och läs länken! Där finns ytterligare info om rollen som KF-ledamot och hur man ansöker.

Studienämnden söker masterstudenter

Läser du Datalogimastern och vill engagera dig i studenträttsrelaterade frågor? Är du trött på att Peer-Reviewa i alla kurser? Gillar du fika?

Studienämnden söker representanter från år 1 och 2 i mastern eftersom våra tidigare representanter åkt på utbyte. Var med och förbättra kursupplägg, uppgiftsinstruktioner och föreläsningar.

Intresserad? Maila [email protected]

INSTÄLLT: Konglig Datasektionens vårbal

Eventet är inställt p.g.a. covid-19.

Vårliga hälsningar Konglig Datasektionen! "Vintern" börjar lida mot sitt slut, vitsipporna tränger sig upp ur jorden, tordyveln går ur sitt idé, Douglas har tagit på sig ytterligare en ansvarspost och måsarna har snart lagt ägg utanför Meta. Men det största vårtecknet av alla är ju såklart att det är dags för Konglig Datasektionens vårbal!

Årets vårbal kommer att äga rum den 25:e april. Biljettsläppet kommer att ske den 11:e mars klockan 19.00. Hoppas att ni är lika taggade som oss! Mer information kommer inom kort. Följ oss på vår Facebooksida och Instagram.

Så se till att damma av schmecken, putsa finskorna, hugga tag i närmaste vän/partner och förbered er på en fantastiskt trevlig kväll!

Var? Göran Terrassen

När? 25 april Mingel från 17.00 Sittningen är planerad att börja 18.00

Hur? Högtidsdräkt - frack, långklänning eller motsvarande.

Varför? Det blir fantastiskt trevligt! En och annan kommer kanske få en medalj eller två...

Vem? Dataloger + 1 samt alumner + 1

När släpps biljetterna? 11 mars kl. 19:00

Vad kostar biljetterna? Student alkohol, 349 SEK, alkfri 299 SEK Alumn alkohol 649 SEK, alkfri 599 SEK

Vill du anmäla gyckel? Mejla [email protected]

Vi ses på Göran Terrassen!

Vårbalsarmén 2020 består av Douglas Fischer - Vårbalsgeneral Axel Elmarsson - PR-ansvarig Adam Sjöberg - Ekonomiansvarig William Agnér - Blandsaft Michael Morales Sundstedt - Raveansvarig Delta-Johnny - Tegelstensansvarig

#remarkable_wednesday

Hej alla tjejer och icke-binära på sektionen! (TLDR finns nedan)

Dagens workshop gav mig en hel del tankar och idéer som jag skulle vilja genomföra på sektionen. Framförallt fick jag lära mig hur vi tjejer* är väldigt dåliga på så kallad self promotion. Alltså att vi är dåliga på att berätta för andra om saker som vi är stolta över eller saker vi åstadkommer. Detta är män* generellt bättre på. Att vara bra på self promotion gör att du snabbare kan ta dig vidare i din karriär, vilket gör att kvinnor* lätt hamnar efter sina manliga* kollegor. Därför är detta någonting vi behöver träna på.

Jag har därför skapat kanalen #remarkable_wednesday i META-slacken. Kanalen kommer att vara öppen (i alla fall till en början, skriv till mig om du vill att det ska ändras så kan vi diskutera det). Dit är man välkommen som tjej eller icke-binär. Tanken är att vi alla där varje vecka skriver någonting som vi åstadkommit under veckan, någonting som gör oss remarkable eller något vi är stolta över. Det ska vara en plats där vi hyllar varandra för våra insatser och där vi får en chans att träna på våra self promotion skills!

* Jag hänvisar i texten till tjejer/kvinnor och killar/män. De studier som vi pratade om på workshoppen nämnde ingenting om icke-binära och jag vill inte skriva någonting som kanske inte är sant, vilket är varför jag inte har inkluderat icke-binära i texten. Självklart är man välkommen in i slack-kanalen som icke-binär!


TLDR; För alla tjejer och icke-binära finns nu en kanal i META-slacken ( #remarkable_wednesday ) där vi varje onsdag skriver någonting vi är stolta över eller har åstadkommit den veckan. Där hyllar vi varandra och får träna på våra self promotion skills!

Nominera och ansök till THS Valberedning

Nu har ansökningsperioden till Valberedningen öppnat! Se till att nominera folk eller ansöka själva. Ansökning med CV och personligt brev skickas in till [email protected]. Ansökningarna stänger den 20:e mars.

THS kårfullmäktige kommer välja valberedningen på nästa KF.

För mer info kolla in annonsen på Techrec.

Ett Skottår-DM

Den 18:e februari kommer ett D-rektoratsmöte att hållas i sal E34 klockan 17:30.

På DM kommer styrelsen, bland annat, hantera avtal för att hyra Hugoteatern.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Dokument

Kallelsen hittas här

Handlingarna hittas här

Protokollet hittas här

Åk till finland med projekt Hello World

Halloj kära sektionen! Projekt Hello World här!

Datasektionen vid Aalto har bjudit in oss till deras årliga bal Muistinnollaus (Memory Reset)! Denna kommer att hållas fredagen den 28e februari och ni alla härliga medlemmar är inbjudna ta del av denna minnesvärda afton!

Jag hade turen att få åka förra året och låt mig bestämt säga att det var en av de bästa festerna jag haft nöjet att gå på. De finska datastudenterna tog emot oss med öppna armar och bjöd på en oförglömlig kväll.

Om du vill åka med i år (såklart du vill!), så kontakta mig omedelbums på Facebook, på mejl ([email protected] eller genom att hugga tag i mig i META!

Sök projektgruppen för D-Dagen 2020!

SÖK👉👉 👉 D-Dagen Projektgrupp 👈👈👈SÖK

https://forms.gle/jgHNRVact3wH7fwE7

Vad är din roll i D-Dagen? Vi söker dig som vill vara med i ett superroligt projekt och få erfarenhet av olika roller inom Mäss, Sälj, PR, Ekonomi och Fest! Du kan läsa om vilka specifika roller vi söker och vad de kan komma att innebära i anmälningsformuläret. Få hands-on erfarenhet att vara med i ett stort projekt, utveckla dina talanger och spetsa ditt CV med en roll i projektgruppen för D-Dagen 2020. Det kommer bli super kul!

Ansökan till Datasektionens Mottagning 2020 är öppen!

Nu kan du lämna in din ansökan för att ingå i mottagningspersonalen 2020 här. Ansökan stänger den 19e februari.

Nominering till THS kamratstipendium

Varje år delas THS Kamratstipendie ut till goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Priset är inte bara evig ära utan även en liten slant att dryga ut studiebidraget med.

Känner du någon som har varit speciellt hjälpsam, en snäll kompis eller helt enkelt bara bäst?

Klart du gör!

Fyll i din kandidat i formuläret och håll tummarna att just din vän blir stipendiat.

Formuläret stänger 2020-03-16T19:00

Hälsningar, D-Rektoratet

Nominering till Hedersdeltat

SENASTE NYTT

HEDERSDELTA NOMINERING !!

SE UPP (nej ner) !

På Revisions-SM i mars presenteras årets mottagare av Hedersdeltat. Vi vill därför nu påminna om att ni kan nominera era kandidater.

Vilka medlemmar tycker du har gjort något alldeles extra för sektionen? Vem förtjänar vårt allra finaste förtjänsttecken?

Klicka på länken nedan och nominera årets Hedersdeltamottagare.

Nomineringen stänger 2020-03-16T19:00. Vänliga hälsningar D-Rektoratet.

Essex International Summer School 2020: Python och data science

Miljöombyte? University of Essex som ligger i Storbritannien erbjuder sommarstudier inom "Python och data science" som hålls på Colchester Campus, en timme från London. Kom i kontakt med studenter från hela världen och njut av ett socialt program samtidigt som du får lära känna London, Cambridge, och Essex-regionen under utflykter.

Interested in building your data science skill set? Join us at our Colchester Campus from 20-31 July for our Python for Data Science course which will introduce you to Python, the programming language of choice for data science and analytics professionals. You'll learn how to use Pandas for data analysis, gain experience of NumPy for processing numerical data, as well as practise plotting and visualization. The second week of the course will include a focus on applications of Python for machine learning. You'll also undertake your own data science project and develop skills which will be helpful in a future data science career.

The fee of £1,485 (with a KTH 10% partner discount, ordinarily £1,650) covers tuition, accommodation, sports centre access, and a programme of social activities and excursions including trips to London, Cambridge and throughout the region of Essex. For more information click here, and to make an application click here.

This course runs as part of our international summer school which also includes a programme of social activities and excursions, allowing you to experience the best of British culture and history. You'll be joining one of the most internationally diverse universities on the planet giving you the chance to develop your international communication skills and make friends with students from all over the world.

Stängning av META 4/2

Hej!

Under tisdag den 4 februari kommer META vara stängt då lokalen kommer användas för Medias Branschdag. Möjlighet att värma mat finns på bottenplan i Nymble eller exempelvis i V och U.

Valhandlingar för val på Extra-SM

Valhandlingarna för Extra-SM är publicerade. Dessa kan komma att uppdateras senare.