Höstens sista skolråd

Hej!

På måndag kl 17.17 har vi planerat in höstens sista skolråd för KTH:s
Skola för datavetenskap och kommunikation (numera förkortad CSC). För
er som inte vet vad ett skolråd är, se längre ner.

Tid: Måndag den 5/12 kl 17.17
Plats: Sammanträdesrummet på Nymble (i entréplanet, nära ingång 15).

Huvudsaklig dagordning:
- Rapporter från styrelsemöte, ledningsgruppsmöte, ev. övriga möten
inom skolan.
- Diskussioner om aktuella frågor, bland annat skolans
utvecklingsplan inklusive grundutbildning och internationalisering.
- OBS! Diskussion om hur dagens ingenjörsutbildningar i CSC-skolan
ska förhålla sig till omställning mot master/kandidat-program. Bra
eller dåligt? Hur bör det göras?

Bifogat finns även protokollet från senaste skolrådet.

Hälsningar,
Oscar Göthberg (D) och Mattias Edling (Media)
Studentrepresentanter i styrelsen för Skolan för datavetenskap och
kommunikation