Återuppbyggnaden av Aceh

Vad kan man som ingenjör göra i katastrofsituationer? Hur är det att jobba som civilingenjör och volontär? Vad kan tekniken bidra med för att underlätta arbetet med återuppbyggnaden av raserade områden? Kan vi till och med använda tekniken för att förutse naturkatastrofer?

Torsdagen den 24 februari hålls ett seminarium om återuppbyggnaden av Aceh och ingenjörens roll i katastrofdrabbade områden. Seminariet äger rum 13-17 i L1 på KTH Campus. Seminariet är öppet för alla, det hålls på engelska och är helt gratis. Medverkande är bl.a Johan Brisman, Sida, Patrick Fox, Röda Korset, Nils Viking, KTH-Infrastruktur, Klas Lundgren, volontär, Indonesiska ambassaden m.fl

Lyssna till vad som har gjorts i Acehprovinsen inom IT, miljö, samhällsplanering samt räddningsinsatser och ställ frågor till personer med erfarenhet av arbete i katastrofdrabbade områden.

Anmäl dig gärna genom att skicka ett mail till iss@t
hs.kth.se med ditt namn och vad du läser eller var du arbetar. Skriv “Aceh Seminar” i subjectraden.

Lär mer på http://www.ths.kth.se/aceh/