Nya mailrutiner för styrelsen

God eftermiddag!

Från och med 1 augusti så kommer alla mail som skickas till individuella ledamoter i Styrelsen (t.ex. dnok@datasektionen.se, ordf@datasektionen.se osv) att automatiskt vidarebefordras till hela organet.

Syftet med denna förändring är att minska risken för att ärenden går ouppmärksammade, samt att underlätta för det interna arbetet.

Har man saker som enbart avses för en viss styrelseledamot så skickas detta förslagsvis till kthid@datasektionen.se, där kthid är just id:et för den det angår. Alternativt kan andra medier användas, så som Slack.

Har ni frågor är det bara att kontakta drek@datasektionen.se.

Ha det fint!