Artist på D-Dagens efterkör - intressekoll

Hej sektionen!

Projektgruppen för D-Dagen 2023 har bollat med idéen att boka in en artist på efterköret som hålls efter mässan. Vi vill göra en intressekoll bland sektionen för att se om detta skulle vara uppskattat av medlemmarna samt vad som anses vara en rimlig summa att lägga på en artist.

Alternativen i formuläret reflekterar olika prisklasser av artister, och ju högre summa desto "bättre"/mer populär artist kan man boka in. Vi i projektgruppen har i våra egna kalkyler räknat med en kostnad på runt 200 000 SEK exklusive biljettintäkter.

För att undvika att medlemmar fyller i formuläret mer än en gång måste ni logga in på Google för att fylla i formuläret. Men alla svar är helt anonyma, och era e-postadresser registreras inte. All insamlad data kommer hanteras enligt sektions informationshanteringspolicy.

Om du har några frågor om vilka artister man exempelvis kan få för de angivna priserna nedan kan du fråga valfri projektgruppsmedlem. Om du har några andra frågor eller funderingar om formuläret kan ni kontakta ansvarig@ddagen.se.

Med vänliga hälsningar

Projektgruppen 2023