Ändrad sal för Glögg-SM

Eftersom det var så många som anmälde sig till Glögg-SM så har vi bokat en ny sal med lite mer plats.

Glögg-SMs första dag (28/11) kommer istället hållas i D1.

Mer information om sektionsmötet hittas på datasektionen.se/nyheter/10829