Glögg-SM

Måndag den 28:e november kommer Glögg-SM att hållas i D1 klockan 17:30. Reservtiden är måndag den 5:e december klockan 17:30 i D1. Andra reservtid är tisdag den 6:e december klockan 17:30.

Sista dagen att skicka in motioner är den 14:e november.

På SM kommer alla inskickade motioner och propositioner att behandlas. Det kommer dessutom att hållas val för ungefär hälften av sektionens funktionärsposter.

Utöver detta kommer även andra läsningen hållas för fyra stadgeändringar. Den första berör borttagandet av styrelseposten Vice Kassör. Den andra är angående att lägga till styrelseposten D-SOL. Den tredje är för att ändra deadline för kallelse till SM till 35 dagar innan mötet. Den fjärde är angående att tillåta ändrande av sal för SM efter att kallelsen har gått ut.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Den fullständiga kallelsen hittar ni här

Handlingarna går att hitta här

Beslutsprotokoll finns här.

Diskussionsprotokoll finns här.