Rapport från Utbildningsråd 13/10-2021

Hej sektionen, idag höll THS utbildningsråd (utbildningsråd är ett forum där studiebevakningsansvariga från THS olika sektioner möts för att dela erfarenheter och diskutera hur studiebevakningen kan förbättras). Som representant för sektionen tänkte jag snabbt sammanfatta vad som diskuterades här nedan.

Mötet tog upp två huvudsakliga diskussionspunkter, nämligen:

  1. Masterbevakning och internationella studenter
  2. Vad THS och deras Chefer för utbildningsinflytande (CFU) kan göra för studenterna.

Den första punkten kan summeras i att de flesta sektioner har svårare att bevaka masterutbildningar än deras kandidatutbildningar, och alla sektioner som närvarade hade särskilt svårt att involvera internationella studenter. Inom Datasektionen kan jag säga att vi har en förhållandevis god bevakning på Datalogimastern men vi skulle behöva förbättra vår bevakning av Maskininlärningsmastern (vi letar just nu efter en representant). Vi måste dessutom få bättre kontakt med internationella studenter.

Vad gäller den andra punkten misstänkte vi att de flesta studenter inte har koll på vad THS gör och vad deras syfte är. Vi diskuterade hur de kunde bli mer synliga, speciellt för studenter som inte är så aktiva inom sina sektioner.

Om du som läser detta känner att du vill bidra på något sätt, hör gärna av dig till SNO eller mig (D-UF). Kontaktuppgifter finns på Studienämndens sida på hemsidan.