Rapport från programrådet och länkmötena den 12-10-2020

I måndags hade studienämnden flera möten med representanter för datateknikprogrammet.

Under länkmötena för år 1-3, där även ansvariga för kurserna i period 3 medverkade, diskuterades främst hur kurserna hanterat den digitala omställningen. Om ni är intresserade av fler detaljer kan ni kontakta era årskursrepresentanter.

Det hölls även ett programråd där huvudpunkten var särskild behörighet:

  • Programmet var väldigt tydliga med att de förväntar sig att studenterna från och med nu ska prioritera sina släpande kurser över nya kurser. Det kan till exempel handla om att skjuta upp de valbara kurserna i trean och läsa om kurser eller plugga inför omtentor istället
  • Fler studenter kommer behöva gå egna vägar genom programmet, omregistrera sig för släpkurser och skjuta upp nya kurser
  • Det kommer gå att registrera sig för kurser som kräver särskild behörighet utan att ha all behörighet inrapporterad i LADOK om omtentan för de saknade kurserna inte registrerats i LADOK innan kursstart.

Vi har även bett om att de ska lägga upp mer information på programwebben.

Annat som diskuterades:

  • De är medvetna om att flera studenter inte fått betyg inrapporterade än och hoppas ordna det snart
  • Programmet kan få nya valfria kurser, ett exempel som nämndes var maskininlärning (potentiellt en nyskapad ML-kurs)
  • Vad som bör göras om en student i en kurs får bekräftad Covid-19 snart inpå en salstenta
  • Digital undervisning: de ser flera positiva aspekter hos digitala föreläsningar
  • Informationen kring tentamen har kommunicerats ut sent i flera kurser pga sena beslut.