Kallelse Extra-SM 2015-01-29

Kan läsas här. The summon can be read here.