D-kollegie

Informations och diskussionsmöte om D-linjen och dess framtid. Få en chans att påverka innehållet i din utbildning. Alla är välkomna. 20/1 kl 15.00 i sal D1.