Hjälp till med Pascal

Mikael Lindroos är en M98 som har en tvåpoängsuppgift kvar för att kunna plocka ut examen. Det är en inlämningsuppgift i Pascal och han erbjuder 1500 kr till den som kan hjälpa honom att förklara så att han kan göra klart programmet, eller som han själv säger:

“Det är en inlämningsuppgift i Pascal. Jag har en som redan är gjord på papper men jag har problem att förklara för mig själv hur den fungerar. Jag behöver någon som kan förklara på svenska hur detta program fungerar.”

Uppgiften kan läsas i denna PDF.

Om du tror att du är rätt person att utbilda Mikael i grunderna av Pascal så att han kan klara av sin uppgift, kan du ta kontakt med honom via hans mail.