Repetitionsövningar i Numme

Har du kursen Numeriska metoder (2D1240 eller 2D1241) kvar?

Institutionen kommer att anordna två repetitionsövningar inför tentan i januari.

Här kommer mer detaljinformation från kursansvarig (Gerd Eriksson):

Lektionerna blir tisdag 10/1 kl 10-12 och onsdag 11/1 kl 10-12 i sal E2. Tentan är lördag 14/1 kl 10-13 i D33-34, E31. Studera gärna årets kurshemsida för 2D1240 där finns extentor och “50 teorifrågor” som är viktigt att studera. Ta med de båda beiga böckerna: NAM (dvs Numeriska algoritmer med Matlab) och exempelsamlingen.

Börja gärna det nya året med att repetera numme och passa på att utnyttja repetitionstillfällena!

Vänliga hälsningar,

Peter Modin