Kan du rita? Kan du skämta?

Om du kan något av dessa två, eller helt enkelt bara tror det så är du välkommen till dBuggens första öppna spånarmöte! Vi kommer förvisso att stänga dörren, men det handlar om att det drar, inte om att vi vill att du göra det.

Just nu söker vi extra intensivt efter dig som kan teckna, då det har visat sig att samtliga av dBuggenredaktionens medlemmar lider av svåra fall av ritulus fulus maximus, en hemskst sjukdom med ursprung från spetälska.

För att vara med glider du helt enkelt in i ESCapen klockan 18.00 nu på tisdag 25/10 och rycker tag i närmsta redaktionsmedlem!

Henrik

Chefrädd aktör Datasektionen 2005
[email protected]