Teknolog- studievägledare sökes snarast

Teknolog- studievägledare på deltid inför hösten 2005 / Våren 2006

Tjänsten är på deltid, anställningstid 1 år med tillträde snarast. Som teknologstudievägledare blir din huvudsakliga arbetsuppgift
att bemanna kansliets teknologexpedition under våra öppettider mellan kl.12.00 och 15.00.
Till detta kommer en hel del andra arbetsuppgifter bland annat olika former av administration. I egenskap av teknologstudievägledare kommer du också att vara kansliets länk gentemot teknologsektionerna. Du bör vara klar med basblocket, viktigt är också att du har ett stort socialt engagemang, empatisk förmåga och serviceanda.

För mer information tag gärna kontakt med någon av oss:
Studievägledare Nina Gemvik [email protected]
08-790 8996
Teknologstudievägledare [email protected] eller [email protected]
08-798 64 00

Skriftlig ansökan insänds snarast till Kanslichef Christina Gisslander Vikström
Adress: Kansli SCI/KOD
KTH
Drottning Kristinas väg 6
100 44 Stockholm