Anmälda företag till D-dagen 2005

Följande sju företag har gett besked om att de kommer att närvara vid Datasektionens arbetsmarknadsmässa, D-Dagen.

Arbetsmarknadsmässan kommer i år att hållas onsdagen den 12 oktober klockan 9-16:30 i KTH Bibliotekets entré och avslutas som alltid med den populära D-dagengasquen.

Vi ser fram emot att se dig på mässan!