Revisions-SM 6/10

På torsdag är det dags för årets första riktiga sektionsmöte, Revisions-SM. Platsen är E31 och tiden är 17.17.

Vill ni påverka arbetet på sektionen, få reda på vad som händer på sektionen eller bara komma förbi och fika ska ni inte tveka att närvara vid mötet.

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och det är där alla viktiga beslut fattas. Som sektionsmedlem har man närvarorätt, yttranderätt och rösträtt vid alla sektionsmöten.

Torsdag 6/10
Sal E31
Start 17.17

D-rektoratet genom
Martin Nygren
Sektionsordförande