Studienämndsmöte, onsdag 28 sept.

Studienämnden har möte nu på onsdag, 17:17. Vi bjuder på fika, gissningsvis i ESCapen.

Mötet är öppet för alla! Främst ska vi låta D05 (kanske ettan?) lära känna SN och säkerställa att de kan påverka sina pågående kurser (LinAlg, Matte-Bas etc.). Vi behöver tillsätta några representanter för D1.

I övrigt tar vi upp alla aktuella problem, beroende på vilka som kommer kan vi t.ex. diskutera kurser i tvåan (ProgP o.dyl.), trean (MatStat…) och lite bredare frågor.

Frågor? Maila: [email protected] eller ring SNO: David Vuorio, 0704 445992.

Välkommen!