Skolråd 28 september

Nu är det åter dags att ha ett Skolråd för Skolan för Datavetenskap och Kommunikation. Det kommer att hållas på onsdag den 28/9 kl 15.15 i Sammanträdesrummet på Nymble (i entréplanet, nära ingång 15, samma plats som sist).

Skolrådet är ett forum för studenter inom KTH:s Skola för Datavetenskap och Kommunikation (förkortat KOD, än så länge), där vi studenter som läser kurser eller program på Skolan bland annat:
- Diskuterar vad som är på gång inom skolan och med dess utbildningar.
- Tillsätter representanter att representera studenterna i organ inom skolan.

Röstberättigade och kallade till skolrådet är:
- Alla studentrepresentanter i organ inom Skolan för Datavetenskap och Kommunikation.
- Funktionärer inom Data- och Medietekniksektionen, relaterade till utbildning och studiemiljö, såsom SNO, PAS, studerandeskyddsombud, jämställdhetsfunktionärer.
- Ordförande, eller annan representant, från styrelserna för Data- resp. Medietekniksektionen.
- Funktionär från ev. organiserade SU-studenter som läser på Skolan, såsom Matte-Data-linjen.

Självklart är alla studenter som läser kurser på Skolan för Datavetenskap och Kommunikation välkomna att deltaga och diskutera!

Huvudsaklig dagordning:
- Rapporter från styrelsemöte, ledningsgruppsmöte, ev. övriga möten, inom Skolan.
- Diskussioner om aktuella frågor.
- Tillsättande av representant i jämställdhetsgrupp.
- Tillsättande av representant i arbetsmiljögrupp.

Hälsningar,
Oscar Göthberg (D) och Mattias Edling (Media)
Studentrepresentanter i styrelsen för Skolan för Datavetenskap och Kommunikation