Fel på kåravgiftsavierna

Följande information ges av kårstyrelsen:

Fel på kåravgiftsavierna!

OCR-numret / referensnumret på samtliga inbetalningskort för kåravgiften har tyvärr blivit fel. Rätt nummer skickas ut till samtliga berörda i ett separat brev under v 38. Observera att detta medför att den avi som tidigare skickats ut inte går att använda för inbetalning.

OCR-numret står förtryckt längst ner till vänster på avin samt anges som referensnummer på räkningen. Felaktigt OCR-nummer gör att pengarna inte kan dras från betalarens konto och räkningen förblir obetald. Terminsmärket kommer därmed inte att kunna skrivas ut.

Vid internetbetalning ska det korrekta OCR-numret anges. Sker betalning på annat sätt, var noga med att ange korrekt referensnummer på inbetalningstalongen.

Vi ber om ursäkt för det inträffade!

Tekniska högskolans studentkår, THS