DM 14/9

Årets andra D-rektoratsmöte kommer att hållas onsdagen 14/9 klockan 17.17. Platsen annonseras senare.

D-rektoratet genom
Martin Nygren
Sektionsordförande