Tid i KTH-hallen?

Torsdag 8/9 kl 17:10 i Escapen. Kom dit om du vill att Datasektionen skall ha en veckovis tid i KTH-hallen för att kunna spela bandy, volleyboll m m. Idrottsnämnden kommer att informera om (och lyssna till) möjligheterna. Därefter kommer vi enas om önskad tid för denna bokning.

Carl Henrik Laurell
Ordförande Idrottsnämnden