Eget wapschema

Nu har det blivit enklare att skapa ett personligt wapschema. Läs mer på schemasidorna om hur det går till.

Fungerar inte wapschemat på din telefon?
Maila tillverkare och modell samt ev. felmeddelande till ior@d.kth.se så ska vi försöka få ordning på det.