D-rektiv utfärdat

Sektionsordförande Frej Naimi-Akbar utfärdar genom ordförandebeslut D-rektivet:

“Alla sektionens medlemmar bör under sin sommarledighet passa på att besöka den vackra staden Åbo. Medlemmarna bör samtidigt ta tillfället i akt och promenera längs den fantastiska floden Aura.”

Sektionsordförande Frej Naimi-Akbar låter även hälsa att “Isbjörn” är en mycket kompetent drink.

Sekreterare
Martin Nygren