Sommarkurs i diff. & trans

Matematikinstitutionen ger i sommar en extra möjlighet att klara kurserna 5B1200 och 5B1212 genom att gå en repetitionskurs 1-19 augusti. Detta är en extra chans att få betyget 3 i kurserna genom att delta i undervisningen i en intensivkurs och genomföra därtill hörande examination (bl.a. en tenta). Önskar man få högre betyg går det förstås bra att tentera om kurserna på ordinarie tentor och omtentor senare.

Information om hur man anmäler sig till kurserna finns på
http://www.math.kth.se/math/GRU/Repetitionskurser.2005.html Sista anmälningsdag är 20 juni 2005 kl. 12.00.

Kursen 5B1212 ges även i period 2 i höst (31 oktober till 15 december) för CL-programmet. Om man önskar delta i undervisningen i den kursen behöver man skicka ett e-mail och anmäla sitt intresse till [email protected]. Brevet skall innehålla namn och personnummer, och du bör även nämna att du läser Data.

Peter Modin, [email protected]