Utskriften - nummer 1

Det första numret av Datasektionens nya nyhetsblad har kommit ut. Om du inte fått den hem i brevlådan kan du läsa den på http://www.d.kth.se/dbuggen/arkivet/2005/Utskriften2005-01.pdf

Tyvärr blev utskicket något försenat och jag ber därför om ursäkt för de som blev engagerade i frågan om sektionsavgiften, den är nu redan bestämt till 50:-.