Datatjej 2006

Sökes: ett entusiastiskt gäng tjejer som vill arrangera Datatjej 2006 på KTH

Datatjej är en konferens för tjejer som läser på längre datautbildningar runt om i landet. Första värden för konferensen var Umeå, 1998, och sen har konferensen arrangerats på olika högskolor och universitet enligt en uppgjord ordning. Näst på tur är Uppsala. Nu är det så att de inte kan hålla någon konferens nästa år eftersom det finns så få tjejer på deras utbildningar just nu, så värdskapet har fått gå vidare till Stockholm och KTH.

KTH arrangerade konferensen år 2000 och jag har fått kontakt med några av tjejerna som var med då som kan ställa upp och svara på frågor så gott de kan.

Vill du engagera dig i detta evenemang eller har du några frågor?

Maila till mig, [email protected], snarast!