Mer om Naturkatastrofen

 • Det har varit en annorlunda julhelg. Många i världen är drabbade av den förödande flodvågen. Stockholmsområdet tillhör ett av områdena som är särskilt hårt drabbat. Även KTH:s studenter och anställda har drabbats. För närvarande (uppgifter inkomna till undertecknad 2005-01-11) har tre studenter rapporterats som saknade. Ett tiotal anställda och omkring fem studenter har drabbats på andra sätt, vissa genom att anhöriga skadats eller saknas eller genom att de själva fanns på plats när flodvågen kom. Inga anställda har rapporterats saknade.
 • En allmän minnesstund hålls tisdag den 18 januari kl 13.15 i sal F1 för anställda och studenter.
 • Information med anledning om naturkatastrofen och den allmänna minnesstunden ligger på KTH:s hemsida och på THS:s hemsidan. Den som har frågor eller information med anledning av naturkatastrofen uppmanas kontakta säkerhetssamordnare Lena Edvardsson.
 • Program som jag inte fått in någon information (2005-01-11) om drabbade studenter är: A, E, I, M, Lärare, S, P
 • THS har iordningställt ett rum för stillhet. I detta rum kommer en bok att var utlagd i vilken man kan skriva ner sina tankar med anledning av den stora flodvågen. Rummet finns i Kårhuset på plan 2, vid Gröten.
 • Jag har Rektors uppdrag att samordna all information om drabbade anställda och studenter. Om det kommer till er kännedom om studenter som är direkt eller indirekt drabbade av flodvågen återkom till mej.
 • KTH:s Studenthälsa
  - har ordinarie öppettider och nås via tfn 790 8000. De kan ta emot studenter för krisbearbetning och förmedling till samhällets resurser.
  - samordnare för funktionshindrade studenter är Kajsa Hellstedt som nås via tfn 790 7098.

Vänliga hälsningar
Lena Edvardsson

Säkerhetssamordnare Universitetsförvaltningen KTH
100 44 Stockholm, Tel: 790 8805
e-post: [email protected]