Mottagningen 2005

Återigen hotas teknis av nØllans härjningar. Det finns säkra tecken på att nØllan återigen är på marsch. Mycket måste göras för att stävja detta hot.

Därför behövs din insats och medverkan i Mottagningen 2005. Anmälningslistor och information finns i ESCapen. Är du inte i ESCapen finns information på mottagningens webbsida.

Angelica Diehn
Storasyster

Martin Nygren
Konglig Öfverdrif