Kth-student för en dag

Guider sökes till KTHs populära projekt “KTH-student för en dag” under februari månad.

Att vara guide innebär att under en dag ta hand två gymnasieelever från åk 3 och:

  • ta med eleverna på en av dina föreläsningar, övningar eller laborationer (det mest uppskattade enligt eleverna förra året)
  • visa campusområdet
  • berätta om din utbildning och studentlivet på KTH
  • titta på kurslitteratur
  • äta lunch tillsammans med eleverna och svara på deras frågor
    Du får lunch och två biobiljetter per gruppbesök som ersättning.

Meddela så snart som möjligt, men senast 14 januari, till Jill Lindström på [email protected], ditt: Namn, Program, Mobilnummer, Email-adress