Inställd tentastuga!

Eftersom för få har anmält sig till tentastugan imorgon (måndag) så kommer Studienämnden inte aktivt hålla en tentastuga, däremot är salen E52 fortfarande bokad och vi har tentor för Numme, Dtek, och Envarre kvar, för de som fortfarande vill plugga. Sväng förbi META och hitta mig (Bälter) för att få en papperskopia, annars finns tentorna (frågor + svar) på dsekt.se/ [kursnamn]-facit