Ett PEP-DM

2024-04-22 12:15 kommer Ett PEP-DM hållas i Mötesrummet, META. På DM kommer styrelsen bland annat behandla byte av namn på en projektledarpost samt uppdatering av PM.

Kallelse finner ni här