Extra-SM #1 (Sommar-VM)

2024-05-02 17:30 kommer Extra-SM #1 (Sommar-VM) hållas i D1.

På SM kommer sektionens val för P4 samt eventuella fyllnadsval behandlas. Inga motioner eller propositioner kommer behandlas.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelsen finner ni här