Kallelse till Ett Snabbmöte efter TentaP-DM

2024-03-25 12:15 kommer Ett Snabbmöte-efter-TentaP-DM hållas i Mötesrummet i META.

På DM kommer styrelsen bland annat behandla gjorda PC-Beslut, THS-kamratstipendie, öppnandet av projekt och eventuellt andra inkomna ärenden.

Alla sektionsmedlemmar är välkomna!

Kallelsen finner ni här

Handlingar kommer senare i samma mapp som kallelsen.