Nominering till THS Kamratstipendium

Det är dags att nominera de som har varit speciellt hjälpsam eller en snäll vänner till THS Kamratstipendium. THS Kamratstipendium delas ut till goda kamrater vid var och en av kårens sektioner. Nomineringarna sker på dsekt.se/kamrat.

Sista dagen att nominera för THS Kamratstipendium är den 20:e mars.