Ansökan till D-festeriet öppen!

Hej sektionen,

Nu (bokstavligen) på SM har D-festeriet införskaffats och med det har ansökan öppnats! Men då kanske ni undrar: "vad är D-festeriet?" D-festeriet är en nämnd som är menad för att anordna evenemang där sektionsmedlemmar får interagera med varandra samt eventuellt andra studenter. Detta är en verksamhet som jag på långsikt har väldigt grandiösa planer för, så om du vill vara med och lägga grunden till detta, sök D-festeriet!

Formuläret stängs 22:e mars